Radar · Djurrätt

Astrid Lindgrens arv om kornas betesrätt hotas

Kor som betar

Mjölkkor måste få grönbete på sommaren efter en lag som Astrid Lindgren drev på, men i en pågående utredning diskuteras att ta bort betesrätten, enligt uppgifter till Dagens Nyheter. Forskare och organisationer är kritiska.

Sedan 1988 skyddar en lag svenska mjölkkors rätt till grönbete minst sex timmar per dygn under sommarmånaderna, en seger som till stor del tillskrivs den folkkära författaren Astrid Lindgren. Hon vurmade för djurskydd och kampanjade för betesrätt.

År 2023 tillsatte regeringen en utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft och nu uppger två källor till till Dagens Nyheter att det pågår en långt gående diskussion om att ta bort betesrätten för mjölkkor som går fritt inomhus. Utredningen ska redovisas den 30 juni.

”Biologisk grundfunktion”

Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet, är kritisk till att slopa betesrätten.

– Kor är djur som är anpassade för att beta. Det är hela deras biologiska grundfunktion och det kan man inte tillgodose om man håller dem inomhus, även om de går i lösdrift, säger han till tidningen.

Världsnaturfonden WWF anser att avskaffad betesrätt vore ett stort bakslag och menar att det riskerar påskynda en redan pågående strukturomvandling mot färre och större mjölkgårdar, då det är de största gårdarna som har svårt att tillhandahålla beten.

Mjölkbonden Johan Nydahl argumenterade att beteskravet inte endast handlar om kornas bete utan vad för jordbruk som ska finnas debattartikeln Beteskravet är de mindre gårdarnas räddning i ATL i fjol.

”Enheterna blir i dag färre och större och det enda som sätter stopp för expansionen är hur mycket mark som finns för att upprätthålla ett bete i närheten av produktionscentrum. Vid ett slopat beteskrav tror jag att vi kommer se den pågående storleksrationaliseringen öka i fart, vilket rent konkurrensmässigt kommer göra det svårare för mindre och medelstora producenter att hävda sig”, skriver han.

LRF vill avskaffa beteskrav

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har tidigare drivit avskaffandet av beteskravet och sitter med i utredningens expertråd.

”Vår ambition är att fortsätta fokusera på den goda djurvälfärden och samtidigt stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar mjölkproduktion. Därför vill vi att den nuvarande beteslagen ses över för mjölkkor som lever i lösdrift och som ges en god djurvälfärd årets alla dagar”, skriver Peter Kofoed, chef för LRF Mjölk, till Dagens Nyheter.

Betesrätten

Sverige har som enda land en lag som kräver att nötdjur över sex månader, utom tjurar, ges möjlighet att beta utomhus på sommaren.

Kor från Sverige innebär för många konsumenter en försäkran att djuren har fått gå på bete.

Jordbruksverkets uppgav att ”beteskravet är en alltför viktig djurvälfärds- och djurhälsofråga för att det ska kunna tas bort” 2019.

Kampanjen Jagvillbetanu som bland andra Sveriges Konsumenter, Greenpeace och Djurens Rätt driver.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV