Radar · Miljö

Tropiska sjukdomar når snart Sverige via mygg

en mygga

Tigermygg och nilfebersmygg kan snart sprida sjukdomar man mest förknippar med mycket varmare klimat. Redan har flera platser i Europa haft utbrott av nilfeber och det är bara en tidsfråga innan vi har de första fallen i Sverige.

Klimatförändringarna har gjort att flera myggarter sprider sig allt längre norrut i Europa. Bland annat har den asiatiska tigermyggan, som kan sprida dengue- och zikavirus och etablerat sig i 13 europeiska länder, rapporterar Landets Fria.

Förra året påträffades tigermyggan för första gången i Sverige, men det var grund av att myggäggen förts in i landet med en planta från Spanien.

En annan mygga är nilfebersmyggan som kan sprida West nile-feber (nilfeber). Förra året rapporterades 965 fall i Europa, framför allt i de södra och östra delarna, som i 73 fall ledde till döden.

Nilfebersmyggan kan ha funnits i Sverige ända sedan 2016, men inget sjukdomsfall av West Nile-feber har ännu rapporterats i Sverige. Dock förväntar man sig att klimatförändringarna kommer att göra att sjukdomen snart sprider sig även hit.

– Det handlar inte om, utan när vi får vårt första fall av West Nile-feber, säger Gülsen Özkaya Sahin, docent i virologi vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Blodgivare, som har rest i vissa europeiska länder, måste numera vänta i en fyra veckors karens för att ge blod, eftersom nilfeber kan spridas via blodet. Men hos Region Skåne har man arbetat fram en beredskapsplan om nilfeber skulle upptäckas.

– Skulle det visa sig vara ett inhemskt fall, blir det signalen att vi ska börja screena alla blodgivare i Skåne. Allt är förberett det tar det bara några dagar innan vi kan sätta igång. I snitt kommer det att innebära testning av 250 blodprover per dag i Region Skåne, säger Gülsen Özkaya Sahin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV