Radar · Miljö

Sjunde AP-fonden svartlistar världens största oljebolag

Sjunde AP-fonden har sett över sina finansiella portföljer. Sju nya bolag har lagts till på fondens svarta lista, varav ett är Saudi Aramco, som är världens största oljebolag.

De svartlistade företagen följer inte Parisavtalet eftersom de sysslar med storskalig verksamhet inom kol- eller oljeindustrin utan klimatomställningsplaner, motiverar fonden sitt beslut.

Fonden ser sina svartlistningar som ett av flera sätt att påverka företag att göra sina verksamheter mer klimatvänliga.

Sammantaget är 51 fossilbolag svartlistade baserat på Parisavtalet, ytterligare ett tiotal olje- och kolbolag är uteslutna på annan grund, skriver fonden.

Förutom stora fossila företag svartlistar sjunde AP-fonden även bolag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen.

Totalt rör det sig om 110 bolag som är ”exkluderade från fondens investeringsuniversum”.

”AP7 investerar i bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer. Principerna beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Bryter bolagen mot dessa konventioner svartlistas och utesluts dem”, skriver AP-fonden i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV