Glöd · Debatt

Rädda vården och klimatet med kortare arbetstid

I förgrunden: porträtt av två av debattörerna. I bakgrunden: en stor demonstration på ett torg i solsken.

Klimat- och miljökrisen och vårdkrisen hör ihop – och för miljöns, vårdens och hela samhällets skull behöver vi kortare arbetstid i vården, skriver en grupp vårdarbetare.

DEBATT. Som klimataktivister med yrken inom hälso- och sjukvård ser vi mycket allvarligt på bemanningskrisen i vården och kräver rimliga arbetsvillkor för att få bukt med den. Eftersom vi arbetar i livets och hälsans tjänst kan vi inte heller stå passiva när klimatkatastrofen hotar livsbetingelserna på jorden. Kortare arbetstid har potential att förbättra arbetsmiljön i vården och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Därför välkomnar vi Vårdförbundets krav på arbetstidsförkortning och ger oss ut på gatan i solidaritet med deras kamp. 

Klimat- och miljökrisen och vårdkrisen hör ihop. Världshälsoorganisationen WHO konstaterar att klimatförändringarna är ett fundamentalt hot mot mänsklig hälsa. Klimatforskaren Kevin Anderson säger att vi kommer att nå 3–4 graders uppvärmning med 90 procents sannolikhet. Redan vid 2 graders uppvärmning beräknas 1 miljard människor dö.

Att förutsättningen för mänskligt liv, eko- och klimatsystemen, kollapsar innebär en enorm belastning på världens vårdpersonal. Runt omkring oss haglar det nu rapporter om värmeböljor, stormar och översvämningar. Vårdcentraler och sjukhus riskerar att förstöras eller bli otillgängliga. Människor och djur dör nu i den värsta värmeböljan någonsin i Indien och Pakistan. I Sverige har liv och hem förstörts under värmeböljan 2018 och översvämningarna i vintras och många minns hur slitigt det var under pandemin. Vi är extremt oroliga för hur klimatkatastrofen kommer belasta vården om vi inte drastiskt sänker utsläppen nu.

Klimatkatastrofen kräver en brådskande omställning av hela samhället och generell arbetstidsförkortning är en del av de nödvändiga förändringarna. 

Arbetsmiljön inom vården präglas just nu av hög stress, ökad belastning och långa arbetsdagar.  Det är ingen slump att sjukvårdspersonal toppar sjukskrivningsstatistiken. En tredjedel av vårdförbundets medlemmar jobbar deltid. Om vårdpersonal inte orkar jobba heltid, hur ska de orka möta den kaskad av katastrofer som väntar? SKR måste ta ansvar och rusta upp – ett resilient vårdsystem med tillräckligt många kvalificerade, välmående medarbetare är grundläggande för att bemöta krisen och krissäkra samhället. Men den hårda sanningen är att det inte kommer att räcka.

Därför är det glädjande att se att den fullt rimliga arbetstidsförkortningen har fått ett uppsving. Enligt rapport från Naturvårdsverket kan generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön vara ett effektivt sätt att få bukt med de konsumptionsrelaterade utsläppen. Kortare arbetstid har visat sig leda till lägre konsumtion och energianvändning – två viktiga åtgärder för att minska utsläppen. En minskning av arbetstiden med 10 procent reducerar energianvändning och växthusgasutsläpp med 8 procent. Med tanke på utsläppens dödliga effekter via förändrat klimat kan arbetstidsförkortning rädda liv. 

I 50 år har vi haft 40 timmars arbetsvecka, men nu börjar det bubbla förändring. LO och Kommunal samt flera partier utreder arbetstidsförkortning som en möjlighet. Så dags! Flera länder, däribland Nya Zeeland, har redan infört kortare arbetsveckor och Sverige borde följa efter! 

Vi tackar Vårdförbundet för deras modiga och visionära kamp för säkrare vård och rimliga arbetsvillkor. Vi måste nu på alla sätt trycka på för en generell arbetstidsförkortning i samhällets alla sektorer, och Vårdförbundets skarpa markering kan stärka opinionen för frågan och ta oss närmare målet. 

Vad ska vi göra? Rädda vården och klimatet! 

Emma Fritzdotter, leg. sjuksköterska, aktiv i Återställ våtmarker och Hälso- och sjukvårdspersonal XR • Astrid Kihlén, leg. psykolog, aktiv i Extinction rebellion • Karin Sandén, leg. läkare, aktiv i Extinction rebellion • Christine Bertlin, leg. psykolog, aktiv i Psychologists for future och Rebellmammorna • Anna Grönberg, leg. psykolog, aktiv i Rebellmammorna och Klimatriksdagen • Malin Ivarsson, leg. psykolog, aktiv i Extinction rebellion • Fredrika Fabri, leg. läkare, aktiv i Rebellmammorna • Louise Tidestad Vahlne, undersköterska och DBT-coach, aktiv i Hälso- och sjukvårdspersonal XR • Anna Chavez Karlström, leg. barnmorska, aktiv i Rebellmammorna • Solveig Landen, leg. sjuksköterska, aktiv i Rebellmammorna • Jarita Rutkowski, leg. specialistsjuksköterska i psykiatri, aktiv i Hälso- och sjukvårdspersonal XR och Rebellmammorna • Tove Widén, leg. sjuksköterska, aktiv i Rebellmammorna • Tua B Frank, stödpedagog inom LSS och folkhälsovetare, aktiv i Hälso- och sjukvårdspersonal XR • Staffan Andrén, leg. sjuksköterska, aktiv i Hälso- och sjukvårdspersonal XR och Naturskyddsföreningen • Ylva Linder, leg psykolog, aktiv i Rebellmammorna • Jenny Thorold, leg. psykolog, aktiv i XR • Petra Englund, leg. läkare, aktiv i XR • Terese Nilsson, leg. läkare, aktiv i XR • Ebba Reinicke, leg. sjuksköterska aktiv i XR • Matilda Persson, leg. läkare, aktiv i Rebellmammorna • Lewis Lebolt, leg. sjukskötare • Alexandra Möser, leg. sjuksköterska, supporter till Återställ våtmarker • Maja Brandström leg. psykolog, aktiv i XR

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV