Radar · Miljö

De fattigaste länders låneskulder ökar – högsta nivå på över 30 år

Organisationen Debt justice säger att deras rapport visar att fattiga länder måste få skuldlättnader så att länder kan investera i åtgärder för att tackla klimatkrisen.

Skuldbetalningarna för de länder som är mest utsatta för klimatförändringar kommer i år att nå sin högsta nivå på över 30 år. Det visar nya siffror som släpptes i går av organisationen Debt justice.

De 50 länder som är mest sårbara för klimatförändringar har sett sina skuldinbetalningar nästan fördubblats de två senaste åren – och nått den högsta nivån sedan 1990. Det hävdar den brittiska välgörenhetsorganisationen Debt justice i en rapport – Debt payments for climate vulnerable countries hit highest level since at least 1990. Dessa 50 länder kommer sannolikt att spendera i genomsnitt 15,5 procent av statens intäkter på att återbetala externa fordringsägare under år 2024 – motsvarande siffra var drygt åtta procent 2022 och runt fyra procent 2010.

Enligt organisationens rapport går majoriteten av återbetalningarna, 38 procent, till privata långivare och 35 procent till multilaterala institutioner. Resten går till andra regeringar.

– Vi behöver ett snabbt och effektivt skuldlättnadssystem för att avskriva skulder till en hållbar nivå. Storbritannien kan spela sin roll genom att lagstifta för att säkerställa att privata långivare deltar i internationella skuldlättnadsavtal, säger Heidi Chow, verkställande direktör för Debt justice, till The Guardian.

Enligt tidningen är orsaken till den ökade skuldsättningen att det tillfälliga stopp av skuldbetalningar, ”skuldavstängningssystem”, som borgenärerna enades om i början av covid-19-pandemin har upphört – vilket också innebär att den inställda skulden nu måste återbetalas av länderna.

Som exempel kommer Angolas regering att spendera 59,8 procent av sina skatteintäkter på återbetalningar av externa skulder i år – vilket är den högsta andelen av alla de 50 länder som omfattas av Debt justices rapport.

Debt justice kräver omedelbara skuldavskrivningar och betydande, bidragsbaserad klimatfinansiering från rika nationer för att lindra den tilltagande krisen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV