Radar · Miljö

Utsläppen från trafiken ökar med över 20 procent

Branschorganisationen, Drivkraft Sverige, presenterade i dag sin undersökning ”Omställningsbarometern”, som uppges mäta hur omställningen från fossilt till fossilfritt inom drivmedels- och laddoperatörsbranschen går.

Undersökningen visar på en halvering av andelen hållbara biodrivmedel under första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande period 2023. Att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel minskat, reduktionsplikten, gör att de fossila koldioxidutsläppen ökar.

– Enligt vår bedömning innebär förändringarna från årsskiftet sammantaget att de fossila koldioxidutsläppen ökat med ca 24 procent första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande tid 2023, trots att rena och höginblandade biodrivmedel ökar, säger Viktor Gunnarsson ansvarig för Konkurrenskraftsfrågor på Drivkraft Sverige, i en kommentar.

Även nybilsförsäljningen av elbilar sjönk första kvartalet 2024 där elbilar stod ca 30 procent av nybilsförsäljningen – 36 procent under motsvarande period 2023.

Men skriver branschorganisationen andelen elbilar av nybilsförsäljningen ändå är hög jämfört för några år sedan.

Drivkraft presenterar sig som ”branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag omfattar cirka 2700 energistationer och 6 raffinaderier.”

2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV