Radar · Miljö

Trafikverkets 30-åriga räknefel missgynnar järnvägen

Tågperrong med människor

I nära 30 år har Sveriges politik för infrastruktur byggt på räknemissar och felprognoser, som har gynnat bil- och flygtrafiken framför tåg. Det orsakar dagens kapacitetsproblem på järnvägen, rapporterar Sydsvenskan.

Gång på gång har Trafikverket underskattat hur många som vill åka tåg, vilket har lett till att järnvägen fått lägre statliga anslag än vad som behövts under nästan 30 års tid. Det framgår av en promemoria som tagits fram inom Trafikverket och som visar hur järnvägstrafiken utvecklats jämfört med de officiella prognoserna, rapporterar Sydsvenskan.

Samtidigt som järnvägen har fått för lite pengar, har väg- och flygtrafiken fått mer i anslag än behovet. Orsaken är att Trafikverket har antagit att både bilresandet och inrikesflyget skulle öka mer än vad det gjort. 

Minskat flygande

Felprognoserna har skett vid upprepade tillfällen. Exempelvis år 1997 trodde myndigheten att flygets inrikestrafik skulle öka med 24-36 procent fram till 2010, men flygresandet kom i stället att minska. 

Gällande vägtrafiken beräknades den öka med 30 procent, men tillväxten stannade på 8-12 procent.

I samma prognos bedömde Trafikverket att tågresandet skulle öka med 26 procent fram till 2010. Men resandet ökade med hela 58 procent.

Felberäkningarna har lett till att staten satsat mer på bil- och flygtrafiken än vad som har behövts, medan tågtrafiken fått för lite. Det har lett till kapacitetsbristerna på järnvägen som finns i dag, skriver Sydsvenskan.

Tågresandet hämmas

I början av 2000-talet ställdes också  orimligt höga krav på samhällsekonomisk lönsamhet när det gällde nysatsningar på tågtrafiken, skriver Sydsvenskan. Det ledde till förseningar av nya tågprojekt, vilket i sin tur hämmade tillväxten för tågresandet.

Ändå ökade människors vilja att resa med tåg, vilket ledde till att järnvägsnätet blev överbelastat under åren 2010-2012. Det orsakade minskad punktlighet, vilket i sin tur ledde till att färre valde tåget än vad som skulle ha skett annars.

Missade befolkningsökningen

Trots alla tidigare missar fortsatte Trafikverket räkna fel på de prognoser som gällde för 2010-talet fram till 2020. Bland annat missade man att Sveriges befolkning skulle öka med en miljon människor.

Då antog Trafikverket att tågresandet skulle öka med 38 procent. Men den faktiska ökningen landade på 67 procent. Ökningarna för bil- och flygtrafiken överskattades än en gång.

Just nu arbetar Trafikverket med en prognos för 2020-talet där tågresandet antas öka med 30 procent under åren 2010-2030.

Först under början av 2030-talet bedömer både SJ och Trafikverket att man lyckats få till varaktiga förbättringar inom tågtrafiken, rapporterar Sydsvenskan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV