Glöd · Debatt

Stoppa svälten och kriget i Gaza

De här kvinnornas hem i Rafah på södra Gazaremsan har demolerats i en israelisk attack.

Det internationella samfundet måste reagera när man bombar svältande människor som inte har någonstans att fly – och kriget drabbar kvinnor särskilt hårt, skriver Susannah Sjöberg och Clara Berglund.

DEBATT. Det urskiljningslösa våldet och den humanitära katastrofen i Gaza drabbar oskyldiga kvinnor och barn och måste stoppas. Kvinnor måste få möjlighet att delta i arbetet för fred, demokrati och jämställdhet i Palestina och Israel, så som ingångna FN-resolutioner kräver. 

Mer än 10 000 kvinnor har dödats och 19 000 barn har förlorat sina mammor. Över en miljon kvinnor och flickor har nästan ingen mat och saknar tillgång till rent vatten, toaletter och mensskydd. Gravida, födande och nyförlösta kvinnor är särskilt utsatta. FN:s särskilda rapportör för mäns våld mot kvinnor och flickor, Reem Alsalem, beskriver hur palestinska kvinnor utsätts för ”reproduktivt våld” i kriget. Palestina krigsfångar har utsatts för sexuellt våld. Många kvinnors och flickors liv var dessutom kraftigt begränsade redan innan kriget av så väl den patriarkala Hamas-regimen som Israels gränskontroller och militanta bosättare. 

Kriget i Gaza var till en början Israels svar på Hamas fruktansvärda terrordåd. Den 7 oktober 2023 är ett datum som för alltid bör minnas. Kvinnor våldtogs, familjer massakrerades och ungdomar mördades när kibbutzer, moshaver och en musikfestival anfölls i Israel. 200 människor, bland dem många kvinnor och flickor, togs som gisslan och många av dem hålls fortfarande fångna där de kan utsättas för fortsatta övergrepp. Men det som nu händer är oförsvarligt.

Vi kräver eldupphör nu

Det internationella samfundet kan inte stillatigande se på när bomber släpps över svältande människor som inte kan fly. Att den kvinnoförtryckande regimen i Iran har engagerat sig i konflikten som därmed riskerar att spridas är ytterst oroande. En israelisk markoffensiv i Rafah kan inte accepteras. Nu krävs samlande, snabba och kraftfulla påtryckningar från Sverige, EU och FN mot de stridande parterna med krav om omedelbart eldupphör samt skydd, stöd, vård, vatten och mat till civila. 

Den internationella humanitära rätten måste upprätthållas. Civila ska skyddas. Hjälpsändningar ska släppas fram och aldrig attackeras. Tvångsförflyttningar av människor är inte tillåtna. Sjukhus och sjuktransporter måste skyddas. Civila får inte användas som mänskliga sköldar. Hamas måste omedelbart och ovillkorligen släppa de civila som tagits som gisslan. Israel måste följa den internationella domstolen ICJ:s uppmaningar och förhindra folkmord. Våldtäkter och andra sexuella övergrepp får inte förekomma. Krigsbrott ska dokumenteras så att förövare senare kan ställas till svars. Påtryckningar bör även riktas mot andra länder i regionen, inklusive närliggande arabstater, som borde kunna göra mer för att avvärja den humanitära katastrofen och långsiktigt stötta uppbyggnaden av Palestina.

Bistånd till kvinnoorganisationer

Det är välkommet att regeringen har återupptagit stödet till FN:s hjälporganisation Unwra och utvecklingsbiståndet till Palestina, men det räcker inte. Kvinnors och flickors behov bör särskilt beaktas i det humanitära stödet, men också i utvecklingsbiståndet. Inget bistånd får någonsin gå till Hamas. Regeringens biståndspolitiska inriktning om att stimulera handel och företagande känns verklighetsfrånvänd i rådande läge. Om nu handel är ett viktigt verktyg, varför inte införa handelshinder gällande produkter och personer som understödjer krig och kvinnoförtryck?

Det militära samarbetet med Israel bör avbrytas. Ambitionen att minska antalet organisationer som får ta del av svenskt bistånd riskerar att leda till att kvinnoorganisationer, som ofta är små och marginaliserade, blir utan finansiering. Regeringen har tidigare lovat att kvinnor och flickor fortsatt ska prioriteras i biståndspolitiken, detta bör gälla också i Israel och Palestina där kvinnoorganisationer på sikt kan bli en motkraft till Hamas.

Inkludera kvinnor i fredsarbetet

Det långsiktiga arbetet för fred i Israel och Palestina måste fortsätta och ansträngningarna öka. I enlighet med Säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet ska kvinnors och flickors perspektiv beaktas i alla konfliktavvärjande och fredsskapande förhandlingar. Kvinnor ska ingå fredsförhandlingar, både internationellt och nationellt. 

Internationellt stöd och närvaro behövs för att möjliggöra och bygga upp demokratiska och jämställda institutioner som är åtskilda från religionen och respekteras av Israel och andra länder. Även i detta arbete ska kvinnor vara delaktiga. Palestina måste bli en fullvärdig medlem i FN så att alla parter får plats vid förhandlingsbordet. 

Antidemokratiska och fundamentalistiska strömningar som vill begränsa kvinnors frihet har ätit sig in i de politiska systemen i både Israel och Palestina måste motverkas. Hamas är en terrororganisation som tycks beredd att offra både israeliska som palestinska liv och vill inskränka kvinnors och flickors frihet och måste därför bekämpas, men inte på det sätt som nu sker. Den israeliska ockupationen måste upphöra.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV