Radar · Miljö

Över 40 mördade miljöjournalister på 15 år

Skog som avverkats i Indonesien för att göra plats till palmoljeplantage.

På 15 år har 44 miljöjournalister mördats – och att utsättas för hot och nättrakasserier är vanligt. Det framkommer i en rapport från Unesco, som släpptes under torsdagen. 

På flera håll i världen kan rapportering om miljö och klimat vara förenat med livsfara. I en rapport som Unesco släpper idag, på pressfriheten dag, målas en mörk bild upp av många miljöjournalisters vardag. I en enkät med svar från över 900 journalister världen över, svarar över 70 procent att de blivit utsatta för attacker, hot eller påtryckningar, 41 procent att de blivit utsatta för fysiska attacker och 60 procent anger att de blivit offer för nättrakasserier. 

Minst 749 journalister, grupper av journalister och nyhetsmedier som rapporterar om miljöfrågor har också attackerats i 89 länder sedan 2009. Enligt rapporten har  statsaktörer, såsom polis, militära styrkor, regeringsföreträdare och anställda, begått hälften av attackerna. Journalister som täckt miljöfrågor har även mördats. Enligt Unesco-rapporten rör det sig om 44 de senaste 15 åren. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV