Krönikor · Krönikan

Högerextrem desinformation om kött och mjölk

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann lyfte i en debattartikel fram förslag på hur politiken kan stötta matvanor i linje med de nya Nordiska näringsrekommendationerna. Hon föreslog bland annat skatt på kött och subventioner för grönsaker (DN 13/3). 

Replik kom från Sverige, Finland och Norges jordbruksministrar (DN 20/3) som sågade hennes förslag om köttskatt. De beskrev allvarliga följdeffekter av att folk skulle äta mindre kött och mer grönsaker. En sådan utveckling skulle utarma landsbygden och slå sönder nationell livsmedelsproduktion. Istället menade de, i strid med forskningen på området, att konsumenter gör en klimatinsats genom att köpa inhemskt producerat kött.

En internationell kartläggning från Changing Markets visar hur förslag om minskad köttkonsumtion förvrids och framställs som att de kommer att krossa landsbygden, förstöra för bönder och vara dåliga för konsumenter.  Det vill säga precis det domedagsscenario som framfördes i repliken från Sveriges, Finlands och Norges jordbruksministrar. Intressant nog står Danmarks jordbruksminister inte bakom repliken. Det kan bero på att Danmark, till skillnad från grannarna, har en handlingsplan för att främja växtbaserad mat. 

Det viktigaste i Ellemans debattartikel nämner hon i förbigående när hon konstaterar att det är överraskande att politiken inte bryr sig mer om matens utsläpp och att “det finns många intressenter som motverkar den nödvändiga omställningen i livsmedelssektorn.” 

Changing Markets har kartlagt över en miljon exempel på desinformation om kött och mjölk, och hur dessa påverkat politik och politiker i Europa. Det är främst amerikanska konton, men även ett svenskt konto på X toppar listan. Spåren leder till personer finansierade av kött- och mjölkindustrin men även till personer som beskriver sig som hälsoexperter och självutnämnda journalister kopplade till extremhögern samt till konspirationsteorier (med ursprung i coronapandemin) om en ”elit” som vill bestämma vad folk ska äta. 

Konspirationsteorier utgör det största klustret av desinformation som Changing Markets identifierar. Under 2022 försökte Nederländernas regering komma tillrätta med de stora kväveutsläppen genom att köpa ut djurbönder och därigenom minska antalet djur med en tredjedel. Regeringen fick kraftigt motstånd från bondeprotester som drevs av högerextremism och konspirationsteorier om att bönder skulle tvångsförflyttas för att ge plats åt asylsökande. På så sätt sammanfaller kött- och mjölkindustrins agenda med en högerextrem agenda. 

Medan vårens protester i Europa för de flesta bönder handlar om att inte få rättvist betalt och att livsmedelskedjorna skor sig, så har protesterna drivits på av högerextrema politiker i syfte att stoppa miljö- och klimatlagstiftning. Matfrågan har blivit svår för politiker att hantera på grund av attackerna mot varje förslag som skulle minska köttkonsumtionen till en rimlig nivå. I det här klimatet behöver politiker stå fast vid vetenskap och lyssna till vad Ellemann har att säga.

Hela sommaren ligger framför oss nu.

Det gör tyvärr även metandet. Få föräldrar uppmuntrar telningarna att sätta krok i fåglar, men fiskar går bra. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV