Radar · Basinkomst

Basinkomst ledde till bättre jobb och högre lön

Bild på en färja i Seattle

Runt 5 400 kronor extra i månaden gjorde att fler fick ett arbete när basinkomst testades i Seattle, USA. Dessutom hittade deltagarna mer högavlönade jobb.

Hösten 2022 drogs ett mindre basinkomsprojekt i gång i en del av staden Seattle, USA. 102 låginkomsttagare tilldelades 500 dollar, motsvarande ungefär 5 400 kronor under tio månaders tid. 

Nyligen presenterades resultaten. De visade att basinkomsten, som de fick utan att behöva prestera eller leverera något, ledde till att fler hittade jobb. Sysselsättningen nästan fördubblades från 37 procent till 66 procent, står det i utvärderingen. Dessutom var jobben bättre betalda än tidigare.

Orsaken till de bättre jobben var att den extra inkomsten som basinkomsten innebar, gjorde att de inte behövde arbeta så många timmar för att klara sig. Därför fick de mer tid att leta efter jobb och kunde dessutom ha is i magen tills de hittade ett mer högavlönat arbete. 

En del deltagare sade att basinkomsten hjälpte dem att fokusera på sitt jobbsökande snarare än att oroa sig för räkningarna, vilket ledde till att de hittade bättre jobb.

På frågan om basinkomst kunde göra att de skulle vilja jobba mindre svarade 77 procent att det inte alls stämde. De förklarade att 500 dollar i månaden var för lite för att klara sig och att projekttiden på tio månader var för kort för att basinkomsten skulle få en att sluta jobba, men att det kunde bero på person till person. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV