Radar · Djurrätt

Vargstammen minskar i Sverige efter jakten

varg i snö

Antalet vargar i Sverige har minskat. Det finns runt 375 vargar idag visar den årliga inventeringen. Det är en minskning från förra årets 450 vargar.

Minskningen av antalet vargar är väntad efter de beräkningar för ”uttag” som gjorts genom skydds- och licensjakt under 2023, skriver Naturvårdsverket.

Inventeringsperioden 2023/24 visar på 375 vargar i Sverige och sett till hela Skandinavien beräknas antalet vara 440 individer.

– Vi har idag förvaltningsverktyg som skapar en funktion för att följa antalet vargar och på ett kontrollerat sätt påverka utvecklingen i riktning mot de beslutade politiska målen. Vinterns inventering visade att vargstammen har minskat jämfört med i fjol och att etableringen i södra Sverige fortsätter, säger Mona HansErs, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Stammens storlek baseras på bland annat, antal registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och revir med årsvalpar.

Revir i Skåne

Vargar har skapat revir allt mer söder ut de senaste åren. 2021 föddes vargvalpar i Skånes och Jönköpings län, 2023 föddes valpar i ett revir på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län.

Nytt för senaste inventeringen är att det bildades ett nytt par i Hallands län.

– Inom mellersta förvaltningsområdet har den geografiska fördelningen av vargstammen förändrats. Det har blivit fler revir i de sydliga länen och färre revir i de norra länen. Gävleborg hade den här vintern färre föryngringar än Skåne och det visar hur snabbt det kan ske förändringar i den skandinaviska vargstammen, förra året var situationen omvänd, säger Mona HansErs.

Skyddsstatus

Syre har tidigare rapporterat om hur EU-kommissionen vill ändra vargens skyddsstatus enligt Bernkonventionen, från ”strikt skyddad” till ”skyddad”. Detta för att antalet vargar ökar i Europa, vilket kan leda till skador på tamdjur.

Regeringen välkomnar förslaget.

– Vi välkomnar EU-kommissionens förslag, och vi kan konstatera att Sveriges ansträngningar att verka för en översyn av vargens skyddsstatus inom EU har gett resultat, sade landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande förra året.

Så funkar en varginventering

Inventering av varg pågår från 1 oktober till 31 mars.

Vid inventeringar registrerar man familjegrupper, vargpar som hävdar revir samt föryngringar under inventeringsperioden.

Sverige och Norge samarbetar vid inventeringen.

Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö, viltkameror samt DNA-analyser från urin och spillning.

Det totala antalet vargindivider i såväl revir som ensamma vandringsvargar beräknas därefter med hjälp av en omräkningsfaktor.

Många olika faktorer påverkar vargstammens utbredning och utveckling till exempel licensjakt, skyddsjakt, illegal jakt, sjukdom och trafik.

Källa: Naturvårdsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV