Radar · Miljö

Fortum släppte ut cyanid i vattendrag i Kumla

flaggor med fortum

Det giftiga ämnet cyanid har påträffats i vattnet utanför Fortums anläggning i Kumla, efter att företaget under två månader inte kunnat hitta läckan, rapporterar P4 Örebro.

Under flera månader har Fortums Waste solutions i Kumla släppt ut cyanid i vattnet och nu har höga halter hittats. Vid Kvarntorp utanför Kumla hanteras Sveriges farligaste avfall, rapporterar Dagens PS.

Fortum menar att företaget följer sitt miljötillstånd och att det inte finns risk att föroreningen sprider sig till närboende och grundvatten. Fortum har tillstånd att släppa ut högst 50 miljoner liter vatten från sitt reningsverk till en sjö i närheten, men har meddelat att man ska utreda om det finns en läcka.

– Det här är ämnen som är akutgiftiga. De är akutgiftiga för de flesta levande organismerna, inte minst fisk. Jag undrar hur det här har fått gå till, säger miljöbrottsexperten Nils Hydén till P4 Örebro.

Tillsynsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län har avböjt att kommentera om utsläppen kan leda till en åtalsanmälan, utan menar att det är först i slutet av året som det går att avgöra om Fortum släppt ut för mycket.

Mycket giftigt

Cyanväte är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan ge både akuta effekter och långtidseffekter, skriver Naturvårdsverket.

Även för människor är ämnet mycket giftigt och kan i värsta fall vara dödligt. Cyanväteförgiftning kan ge upphov till kramper, medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan om man har varit i kontakt med det via huden, ätit det eller andats in det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV