Glöd · Ledare

Den människofientliga politiken måste få ett slut

På söndag är det EU-val. Och även om man hoppats att man som väljare 2024 inte skulle behöva göra ett val utifrån människosyn är det precis där vi hamnat. Ett exempel: Alice Teodorescu Måwes medverkan i SVT:s program Utfrågningen, där hon pratar om att Europa kommer gå under av värderingskonflikter. Ett annat exempel: Ebba Buschs uttalanden att ”islam måste anpassa sig” och ”EU är inte bara en handelsgemenskap, EU är en värdegemenskap. Om vi inte klarar av att värna ett EU som håller gränsen i vilka värderingar som gör Europa till Europa, då kommer Europa gå förlorat”.

Kärnfrågan: värderingar, värderingar, värderingar – denna gången europeiska sådana. Det är värderingar från morgon till kväll – men det är sällan man får klarhet i exakt vilka de är och hur de ska komma till uttryck. 

Några saker hade jag hemskt gärna fått svar på angående dessa europeiska värderingar som tydligen ska gälla i hela EU: Hur ska dessa jämkas samman med yttrandefriheten, som är grundlagsskyddad i Sverige? Ska man inte längre få uttrycka sin åsikt om den strider med de europeiska värderingarna? Och vad gör vi med länder som Ungern, som uppenbart inte delar de frihetliga värderingar vi har i Sverige? Där mänskliga rättigheter kränks och yttrandefriheten inskränks i allt högre grad? Eller är det värderingar som Ungerns som ska vara rådande för lagstiftning i hela Europa? Varför är det de människor som flyr från krig och fattigdom som ska straffas hårdast, och inte de som aktivt arbetar emot demokratiska värderingar på högsta EU-nivå?

Argumentationen kring värderingsfrågorna tycks följa ett resonemang som går ut på att den som vill tillämpa sin religion och sina värderingar på ett våldsamt sätt hemskt gärna får göra det, men inte här (så länge de då inte redan är med i den europeiska gemenskapen). Och visst – vi vill inte ha ett samhälle där någon, alldeles oavsett religion eller etnicitet, tillämpar våld. Det står i våra lagar, det är i stor utsträckning därför vi har ett rättssystem. Våld för inte samhället framåt. Men en annan sak som absolut inte för samhället framåt är främlingsfientlighet och generaliserande uttalanden om religioner och människor från specifika delar av världen. Det visar på en människosyn som inte sträcker sig längre än rikets gränser, och därmed också en oförståelse för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. 

Att föreställa sig, som Busch, Teodorescu Måwe och många med dem gör, att det finns gemensamma europeiska värderingar som särskiljer européer från människor från andra delar av världen är en farlig väg att vandra. För även om det inte alltid sägs rakt ut, så låter det hela tiden som att vi européer är bättre än ”de andra”, trots att ”européer” inte heller är en särskilt homogen grupp. Och de andra, de som tydligen varken vill eller kan vara som vi, ska helst stanna i krig och fattigdom så att vi som har sunda värderingar slipper arbeta med saker som medmänsklighet, solidaritet och gemenskap över hela planeten.

Det är tydligen lättare att bygga flyktingförvar vid EU:s gränser, där även ensamkommande barn ska förvaras, än att utgå från alla människors lika värde. Det är tydligen lättare att säga ”islam måste förändras” än att utgå från att vi alla är människor oavsett religion, och att de problem som finns bara växer av att man fortsätter generalisera kring människor som inte är exakt som en själv. Det är uppenbart att dessa så kallade europeiska värderingarna inte är något att vara stolt över för den som värnar mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och mänsklig gemenskap bortom artificiella kategorier och landsgränser. 

Donald Trump blev dömd.

Polisvåld.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV