Glöd · Debatt

USA utnyttjar Sveriges svaghet i egna syften

Carl-Oskar Bohlin kommer till Sälen för att delta i Folk och försvar i januari 2024.

Enligt civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) bör vi bereda oss på att den 200 år långa freden i Sverige kan ta slut. Om det är så, skriver Jonny Mauritz och Hans Jivander, beror det på att Sverige genom Natomedlemskapet och DCA-avtalet blir ett redskap för USA.

DEBATT. I december månad förra året undertecknade USA:s och Sveriges försvarsministrar ett försvarssamarbetsavtal, DCA-avtalet, Defence cooperation agreement, i Pentagon.

Frågan är om Sverige ska bli en amerikansk frontstat med ökad påverkan av amerikanska stormaktsintressen genom denna överenskommelse. Nedmonteringen av det svenska militära och civila försvaret som har skett under flera decennier har gjort Sverige sårbart för utländsk påverkan när spänningarna mellan stormakterna har ökat i Östersjöområdet. Det utnyttjas nu av USA. 

I avtalet specificeras 17 platser, från norr till söder, där USA får tillgång till befintliga svenska militära anläggningar. Uppsala flygflottilj F16 är en av dessa. I maj månad planeras DCA-avtalet att tas upp för beslut i Sveriges riksdag.

Sverige kommer att omvandlas till ett lydigt redskap för att bidra till att genomföra USA:s politik i världen. USA är det land som genomför regimskiften och interventioner med kraftiga bombningar som orsakat många människors död i länder vars ledare den amerikanska makteliten och militären ogillar. Irak, Libyen och Afghanistan är några exempel. Det är många som inte vill ha amerikanska militärbaser i Sverige. 

I ett uppmärksammat tal på rikskonferensen Folk och försvar söndagen 7 januari 2024 vände sig Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, till svenska folket med en uppmaning. Han vill att alla svenskar ska arbeta för att stärka landets motståndskraft, rapporterar TT. Detta eftersom Sveriges över 200 år långa period av fred kan ta slut. Och han säger att han ”ligger vaken om nätterna” eftersom den civila upprustningen går för långsamt.

Den påtagliga krigsretorik som framfördes på rikskonferensen kan göra folk oroliga i onödan i och med att svenskar i allmänhet har en stor tilltro till myndigheter. Men överbefälhavaren har förklarat att det inte finns någon överhängande krigsfara.

I tidningen Folket i bild/Kulturfront nr 2/2024 intervjuas författaren Sven Ruin. Han säger: ”Utspelet (på Folk och Försvar) gjordes i stort sett samtidigt från flera håll, så det var inget spontant utan måste ha planerats i förväg. Lägg märke till att de inte säger mycket om hur vi – eller snarare de – kan undvika krig genom att minska spänningarna. Det borde vara deras främsta uppgift /…/ De som har blivit satta att företräda och försvara Sverige agerar i stället som om krig, eller ett krigsliknande tillstånd, är målet och de håller aktivt på att sälja ut vårt land.”

Om Sveriges över 200 år långa period av fred kan ta slut, som ministern säger, behöver man fråga vad det kan bero på.

En viktig förklaring är Sveriges Natomedlemskap, som nyligen har gått igenom.  Genom detta dras Sveriges allt närmare in i krigsorganisationen Nato och spänningarna ökar i Östersjöregionen.

Upsala Nya Tidning hade den 21 februari 2024 en artikel om en kommande dokumentärfilm om den förre toppdiplomaten Hans Blix. Av artikeln framgår UNT i juli 2022 intervjuade Hans Blix. Han fick då frågan hur han ser på Ryssland som ett hot mot Sverige. Han svarade: Nej, Ryssland var rädda för att bli inringade av Nato, det var den centrala anledningen till invasionen av Ukraina. Det finns inget som tyder på att de har planer på Sverige eller Finland, svarade Blix, och varnade samtidigt för att ett svenskt Natomedlemskap riskerar att öka spänningarna i Östersjöområdet.

I tv-serien Historien om Sverige berättas om hur enväldiga kungar drog ut Sverige i krig trots stora protester. Dagens styrande politiker är inte mycket bättre: utan att diskutera frågan bland folket och utan folkomröstning har de sökt medlemskap i försvarsalliansen och krigsorganisationen Nato. Det står i strid med god svensk tradition av diskussion och förankring innan viktiga beslut fattas. 

Det ser också ut som att politikerna räknar med att försvarsöverenskommelsen DCA mellan Sverige och USA kan beslutas i riksdagen utan att svenska folket ska få säga sin mening. Vi vill att DCA-avtalet diskuteras offentligt och att folket först ska säga sin mening i en folkomröstning.