Radar · Miljö

Snedvridna EU-subventioner gynnar kött framför växtodling

EU satsar mycket mer pengar på köttproduktion än på växtbaserad mat, vilket ökar klimatpåverkan, visar ny studie.

Fyra gånger så mycket EU-pengar går till djurhållning som till att odla växtbaserad mat. Det visar en ny studie, skriver The Guardian.

EU:s subventioner för djurhållning överstiger långt stödet för växtodling. År 2013 gick över 80 procent av budgeten för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) till animaliska produkter, trots dess större belastning på utsläpp och klimat.

Studien, publicerad i Nature Food, visar hur CAP:s regler skapar incitament för ineffektiv markanvändning genom att gynna boskapsuppfödning, vilket kräver större landarealer och mer resurser jämfört med odling av växter. Ju mer mark, desto mer ersättning från EU.

Nötköttsproduktion kräver betydligt mer mark än växtbaserade alternativ som nötter och spannmål för att ge samma proteinproduktion.

”Driver mot stup”

Kritiker till CAP menar att gynnandet av köttproduktion går på tvärs mot EU:s ambitioner om klimatneutralitet 2050. Dessutom går idag närmare en tredjedel av hela EU:s budget till jordbrukssektorn och CAP-subventioner, enligt forskare som The Guardian har talat med:

– Den överväldigande majoriteten av den går till produkter som driver oss mot ett stup, säger Paul Behrens, forskare i klimatförändringar vid Leidens universitet och en av medförfattarna till studien.

Forskarna har också kunnat se att de reformer som har skett efter 2013 för att göra jordbruket i EU mer hållbart och klimatvänligt, ändå inte verkar ha påverkat fördelningen av subventionerna mellan animaliska och växtbaserade livsmedel. Detta ses som att det finns en systematisk tröghet i systemet, vilket inte gynnar en omställning.

Bondeprotesterna som har brutit ut i många av EU:s medlemsländer kan också ha påverkat vilken policy som kommer att prioriteras och i vilken grad gröna reformer kommer att genomföras, rapporterar The Guardian.