Radar · Utrikes

Rumänien och Bulgarien går med i Schengen

Rumänien och Bulgarien släpps in i Schengensamarbetet efter en lång ansökningsperiod. Redan 2011 tyckte EU-kommissionen de två länderna var redo för Schengen men deras ansökningsprocess har bromsats av andra medlemsländer.

Formellt blev länderna medlemmar i slutet av förra året efter att Nederländerna och Österrike dragit tillbaka sina veton, men anslutningen skedde nu 31 mars, rapporterar Europaportalen.

Invändningarna mot Rumäniens och Bulgariens medlemskap har varit att skyddet av den yttre gränsen inte varit tillfredsställande.

– Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Schengenfamiljen. Jag välkomnar bortlyftandet av interna luft- och sjögränser. Detta är en stor framgång för båda länderna och ett historiskt ögonblick för Schengenområdet, det största området för fri rörlighet i världen, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande.

Till en början gäller passfriheten endast resor luft- och sjövägen och inte resor över Rumäniens och Bulgariens landsgränser till och från andra Schengenländer.

Nästa steg är för EU-kommissionen att få medlemsländerna i ministerrådet att ta ett beslut om att passager även över land ska ingå, hoppas Ursula von der Leyen.