Radar · Inrikes

Sverige undgår FN-kritik för koranbränningar

Socialminister Jakob Forssmed (KD) och justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Det rättsliga skyddet för religionsfrihet fungerar bra i Sverige. Men landet står inför stora utmaningar vad gäller intolerans mot och mellan religiösa grupper, slås fast i en ny FN-rapport.

Med anledning av de upprepade koranbränningarna besökte FN:s särskilda rapportör i frågor om religionsfrihet, Nazlia Ghaena, Sverige under tio dagar i oktober förra året. Hon träffade företrädare för regeringen, myndigheter som polisen och institutioner på olika nivåer i Sverige.

Nu har hennes slutsatser publicerats i en rapport, och den övergripande bedömningen är att Sverige har ett starkt rättsligt och politiskt ramverk till skydd för religionsfriheten. Dialogen med och stödet till trossamfund lyfts även fram som goda exempel internationellt.

Rapportförfattaren anser dock att det är ett problem att vissa aktörer inte förstår hela omfattningen av religions- och trosfriheten. Hon lyfter särskilt fram de farhågor som muslimska och judiska samfund har tagit upp om den växande intoleransen mot dem.

Även om ingen direkt kritik riktas mot Sveriges hantering av koranbränningarna pekar rapporten på att Sverige står inför ett antal utmaningar ”när landet brottas med framväxten av ett multietniskt och multireligiöst samhälle”.

Trycka tillbaka hot och hat

Socialminister Jakob Forssmed (KD) säger till TT att Nazlia Ghaenas besök i Sverige varit värdefullt och att regeringen noga kommer att analysera rapporten och rekommendationerna.

Kan det här lugna de upprörda känslor som funnits internationellt i samband med koranbränningar?

– Det är möjligt eftersom hon är väldigt tydlig med att det finns en grundläggande religionsfrihet i Sverige. Men religionsfrihet ska inte bara finnas på papper utan det måste också fungera i vardagen, säger Jakob Forssmed.

Ser över ordningslagen

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) säger att regeringen just nu ser över ordningslagen för att kunna neka koranbränningar med hänvisning till hot mot rikets säkerhet. Rapportens slutsatser förändrar inte de planerna.

– Rapporten konstaterar att regeringen varit tydlig med att möjligheten att få yttra sig på det här sättet för en enskild inte är samma sak som att regeringen eller det omgivande samhället står bakom det.

Är det viktigt att ingen kritik riktas mot hur Sverige hanterat koranbränningarna?

– Rapportören tar fasta på att vi har ett mycket vidsträckt skydd för yttrandefriheten, men att det inte betyder att den är absolut utan att en koranbränning under vissa omständigheter kan vara olaglig, säger Strömmer.