Glöd · Ledare

Avskaffa animalieindustrin

I USA har en variant av fågelinfluensavirus för första gången spridit sig till mjölkkor. Nu sprider det sig snabbt mellan mjölkgårdar. De smittade korna får enligt SVT lägre mjölkproduktion med tjockare mjölk, mindre aptit och drabbas av uttorkning och feber. Men de amerikanska myndigheterna säger att det är fortsatt fritt fram att dricka mjölk även från smittade kor. Kornas vård och mående underordnas deras roll som mjölkproducenter i ett system som premierar människans girighet framför etik. 

När fåglar i den svenska animalieindustrin drabbas av fågelinfluensa finns åtgärder att följa, som i stort går ut på massdöd. På Jordbruksverkets hemsida kan man läsa att ”Alla fjäderfän [på en drabbad anläggning] måste avlivas och ägg måste destrueras. Andra fåglar i fångenskap som finns på anläggningen måste också avlivas.” Kort och gott ska alla dö om någon på anläggningen drabbas av fågelinfluensa, eftersom människan byggt ett system som gör att smittspridningen blir obegripligt hög annars. Inte nog med att djuren ska sätta livet till för att vi anser oss ha rätt att äta deras kroppar och deras ägg, om de råkar bli sjuka ska de inte få vård – de ska dö. 

Även kor kan slaktas i stor utsträckning när de drabbas av en sjukdom som sprids snabbt mellan djur, även om det då krävs beslut från ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer”. Det kan kanske tyckas barmhärtigt att slakta alla djur på en anläggning för att rädda djuren på tio andra anläggningar, men då missar man hela poängen. Om vi bryr oss om djurens välmående skapar vi inte en industri vars enda syfte är att utnyttja, döda och äta dem. Det är systemet som animalieindustrin utgör som är problemet. Hur kan det anses vara rätt att slakta djur för att rädda ett system som utnyttjar dem? Vi slaktar dem för att de blivit sjuka – eller inte ens det, vi slaktar dem för att någon på deras anläggning blivit sjuk. Det är ett oerhört brutalt system, som människan anser sig ha rätten att skapa för andra levande varelser. Att föreslå något liknande när människor blir sjuka är otänkbart, så varför är det vardag – till och med lag – för djuren? 

Ett system som bygger på stora antal djur på liten yta med målet att utnyttja, döda och äta dem är virusens våtaste dröm. Om vi vill undvika stora epidemier av sjukdomar som riskerar att smitta såväl människor som andra djur finns en enkel lösning: avskaffa animalieindustrin. Det kommer naturligtvis inte att utrota några virus helt, och kommer inte ske över en natt. Men en utfasning av animaliska produkter och en minskad animalieproduktion kommer också minska risken för storskaliga sjukdomsutbrott. Vi behöver inte animaliska produkter. Vi behöver ett hållbart samhälle och en värld där djur inte ses som individer att utnyttja, döda, äta.

Sol!

Regeringens satsning på avhopparverksamhet är minst sagt otillräcklig.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV