Radar · Miljö

Remissinstanser dömer ut effekten av skrotningspremien

Den skrotningspremie som klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) lyfter fram som en av regeringens klimatsatsningar får kritik av flera remissinstanser, rapporterar TT.

Regeringen planerar att införa en premie på 10 000 kronor för privatpersoner som skrotar en minst 15 år gammal bil och köper elbil, uppger nyhetsbyrån. Men flera remissinstanser menar att skrotningspremien inte kommer att få någon större effekt på utsläppen av koldioxid.

Enligt myndigheten Trafikanalys räknar regeringen med att premien används fullt ut, det vill säga 50 000 skrotade bilar, trots att klimat- och näringsdepartementet gjort bedömningen att den endast kommer att leda till 10 000 fler skrotade bilar.

Ytterligare 10 000 skrotade bilar innebär en utsläppsminskning på 40 000 ton koldioxid medan till exempel regeringens sänkta reduktionsplikt ökar årets utsläpp med fyra miljoner ton, enligt nyhetsbyrån.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV