Radar · Miljö

Rapport: Mest snack om cirkulär ekonomi

Många pratar om cirkulär ekonomi, men det händer väldigt lite, visar en ny rapport från den nederländska klimatorganisationen Circle economy.

De senaste fem åren har antalet diskussioner, debatter och artiklar om cirkulär ekonomi trefaldigats – ett tecken på att medvetenheten om frågorna ökat.

Men under samma tidsperiod har den globala cirkulariteten gått från låg – till ännu lägre. Andelen andrahandsmaterial som konsumeras globalt har gått från 9,1 procent till 7,2 procent åren 2018 till 2023.

Samtidigt accelererar konsumtionen. Den senaste sexårsperioden har vi globalt konsumerat mer än än 500 miljarder ton material, nästan lika mycket som under hela 1900-talet, enligt rapporten.