Radar · Inrikes

Hemlöshetsrapport: 1800 barn bor i tillfälliga boenden

Många personer som är hemlösa bor i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Antalet personer som är hemlösa har minskat något i Socialstyrelsens sammanställning över hemlösheten i Sverige. Dock är det 1800 barn som bor med sina föräldrar i akuta eller tillfälliga boenden.

De personer som sover i nödlösningar som trappuppgångar, soprum, härbärgen eller utomhus har minskat något, enligt Socialstyrelsen nationella rapport, som hämtar uppgifter från kommunernas socialtjänster och organisationer som riktar sig mot hemlösa.

Runt 27 000 personer som befinner sig i akut eller tillfällig hemlöshet har kartlagts. Men mörkertalet är stort och Socialstyrelsen menar att omfattningen därför är ”ett absolut minimum”.

– Vi ser att det jämfört med den förra kartläggningen 2017 är något färre personer som befinner sig i de mest akuta bostadssituationerna. Att fler än 27 000 personer är en hemlöshetssituation är dock något som måste tas på stort allvar och föranleda ytterligare åtgärder, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Hon tillägger:

– Det är också mycket bekymmersamt att så många barn inte har något tryggt boende.

Akuta boenden

Socialstyrelsens sammanställning beräknar att över 9 400 barn har minst en förälder som är i en hemlöshetssituation. Fler än 1 800 av dessa barn vistades helt eller delvis med sina föräldrar på olika akuta eller tillfälliga boenden under den vecka som mätningen gjordes, skriver myndigheten.

– Den vanligaste orsaken till att föräldrar vistas på akuta eller skyddade boenden med sina barn är att de behövt undkomma våld och hot, säger Stina Hovmöller, enhetschef.

Bostadsbristen i Sverige gör att många har svårt att få ett eget boende och att kötiderna är långa. Sedan saknar många av de drabbade stabila inkomster och har inte sällan skulder eller betalningsanmärkningar vilket försvårar möjligheterna till att få ett bostadskontrakt.

– Men det kan också vara så att de hamnat i en akut hemlöshetssituation efter att familjen vräkts från sin bostad eller ett andrahandsboende, säger Stina Hovmöller.

Socialstyrelsen skriver att antalet barn som är med om en vräkning har ökat årligen sedan den förra hemlöshetskartläggningen 2017 och under 2022 var det 575 barn i familjer som vräktes från sina boenden.

Storstäderna värst

Hemlösheten återfinns framförallt i storstäderna. 62 procent av dem som befann sig i någon form av hemlöshet fanns i landets 34 största städer och kommuner. Hela 40 procent av alla personer som var i en akut hemlöshetssituation under mätveckan befann sig i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Fakta om kartläggningen

Socialstyrelsens hemlöshetskartläggningar har på uppdrag av regeringen gjorts vart sjätte år sedan 1993.

Personer i hemlöshet har 2023 kartlagts i två olika enkäter, Boverkets bostadsmarknadsenkät och Socialstyrelsens enkätundersökning 17-23 april 2023.

Nästan 16 900 personer bodde i långsiktiga boendelösningar med biståndståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, personerna har särskilda andrahandskontrakt, utan besittningsrätt som exempelvis träningslägenheter.

Sammanlagt uppgavs drygt 4 070 barn under 18 år bo med sina föräldrar i de långsiktiga boendelösningarna, knappt hälften av dem var ensamstående kvinnor.

Av de personer som befann sig i akut eller tillfällig hemlöshet var 68 procent män och 32 procent kvinnor.

En av tre personer i akut eller tillfällig hemlöshet hade barn under 18 år.

66 procent av personerna var födda i Sverige, en ökning med 11 procent jämfört med den förra kartläggningen 2017.

Psykisk ohälsa, beroende och låg eller ingen inkomst är de främsta faktorerna som bidrar till akut eller tillfällig hemlöshet.

Källa: Socialstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV