Radar · Miljö

Studie: Naturvårds­insatser har betydelse

En annan slutats av metastudien var att även misslyckade bevarandeinsatser kan vara viktiga.

Forskare har gått igenom 186 internationella studier gällande bevarandeinsatser och slutsatsen är att de oftast är framgångsrika, rapporterar Natursidan. Fynden visar att åtgärderna förbättrade den biologiska mångfalden eller bromsade en negativ utveckling i en majoritet av fallen (66 procent) jämfört med utan åtgärder.

Insatserna inkluderar bland annat att inrätta och förvalta skyddade områden, utrota och kontrollera invasiva arter, hållbar förvaltning av ekosystem, minskning av habitatförlust och restaurering. Resultaten av den så kallade metaanalysen publicerades i tidskriften Science och anses vara starka bevis för att naturvård både är framgångsrikt samt att en utökning av naturvårdsåtgärderna är avgörande för att vända förlusten av biologisk mångfald och minska effekterna av klimatförändringarna.

Enligt forskargruppen behövs ytterligare medel investeras för att effektivt förvalta skyddade områden.

– Jag är en inbiten optimist så jag tycker att resultaten av den här studien är otroligt uppmuntrande. Jag hoppas att den här studien inte bara kommer att belysa var och hur bevarande kan fungera, utan också ge förnyat hopp till dem som arbetar inom området, säger Joseph Bull, biologiska institutionen på Oxfords universitet och medförfattare till studien, rapporterar sajten.

En annan slutsats var att även misslyckanden har betydelse. I den minoritet av fallen där naturvårdsåtgärderna inte var framgångsrika kunde naturvårdarna använda sig av den kunskapen. En insats i Indien, som syftade till att ta bort invasiva alger, ledde till att algerna bröts i mindre bitar och sedan spreds till andra platser, men det var början till ny metod.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV