Glöd · Debatt

Stoppa inte stödet till palestinska flyktingar

En palestinsk flyktingfamilj i Gaza 1948.

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, spelar en oerhört viktig roll för palestinierna. Att vissa regeringar nu drar in sitt stöd är ett hårt och orättvist slag mot dem, skriver Anders Cardell.

En rad regeringar har valt att stoppa stödet till UNRWA baserat på uppgifter om att ett tiotal medarbetare haft någon form av koppling till Hamas terrorattack. Organisationen valde att omedelbart göra sig av med de personer det handlade om, trots att bevisen för deras inblandning inte offentliggjorts.

Informationen om individernas delaktighet i attacken mot israeler spreds i direkt anslutning till ICJ:s beslut. UNRWA är en organisation som delar ut omkring 80 procent av den nödhjälp som kommer in i Gaza. Den är skild från FN:s främsta flyktingorgan, UNHCR, och arbetar endast med palestinska flyktingar.

Orsaken till att det finns två FN:s flyktingorgan är att Israel och dess västerländska stödjare insisterade på att det skulle finnas en sådan uppdelning redan 1948.

Företrädare för det som kom att bli den israeliska staten var rädda för att palestinier skulle falla under ansvaret för UNHCR:s föregångare, Internationella flyktingorganisationen (IRO), som bildades i det omedelbara kölvattnet av andra världskriget.

IRO skapades till stor del för att hantera av de miljontals europeiska judar som flydde från nazismens grymheter. Israel ville inte att den judiska och palestinska befolkningen skulle behandlas som jämförbara, eftersom de drev hårt på för att judiska flyktingar skulle bosätta sig på mark som de just hade utvisat palestinier från. En del av IRO:s uppdrag var att söka repatriering av europeiska judar. 

Israel var oroligt för att själva principen skulle kunna användas både för att förneka de judar som ville kolonisera palestinskt land och leda till att man var tvungen att tillåta palestinska flyktingar att återvända till sina tidigare hem. Så i verklig mening är UNRWA en organisation som Israel medverkat till att skapa i syfte att försvåra den palestinska befolkningens möjligheter till lika rättigheter.

Israels ansträngningar för att sedan bli av med UNRWA är inte nya, de går många år tillbaka i tiden. Av flera skäl är FN:s flyktingorgan en nagel i ögonen på Israel – och desto mer i Gaza.

Organisationen har varit en livlina för palestinier genom att säkerställa människors tillgång till mat och omhändertagande, den har gett jobb till tusentals människor i lokalbefolkningen, på en plats där arbetslösheten är en av de högsta i världen.

Man har investerat i infrastruktur som sjukhus och skolor som gjort livet i Gaza mer uthärdligt, samtidigt som målet för vissa krafter inom Israel sedan lång tid tillbaka varit att göra enklaven obeboelig.

UNRWA har bedrivit välskötta skolor, bemannade av lokala palestinier, där palestinska barn fått lära sig om sin egen historia, om var deras mor- och farföräldrar en gång bott och om Israels kampanj för att fördriva den palestinska befolkningen. 

Organisationens arbete har stått i direkt strid mot den ökända sionistiska sloganen om palestiniernas identitetslösa framtid: ”De gamla kommer att dö och de unga glömmer.” Men UNRWA:s roll är större än så. UNRWA har varit den enda biståndsverksamheten som förenar palestinier var de än bor, även när de är åtskilda av nationella gränser och fragmenterade på grund av de geografisks avgränsningar som existerar, inom ramen för det territorium Israel kontrollerar.

UNRWA har bidragit till att föra samman palestinier även när deras egna politiska ledare har medverkat till Israels splittrings- och härskarpolitik: Hamas är nominellt ansvarigt i Gaza, medan Mahmoud Abbas Fatah på papperet styr Västbanken. UNRWA har dessutom hållit liv i det moraliska argumentet för en palestinsk rätt att återvända – en princip som erkänns av internationell rätt men som för länge sedan övergivits av flera västerländska stater.

Redan före den 7 oktober hade UNRWA blivit ett hinder som behövde avlägsnas för att Israel skulle kunna genomföra en etnisk rensning av Gaza. Det är därför Israel upprepade gånger har lobbat för att stoppa de största givarna, särskilt USA, från att finansiera UNRWA.

Flera regeringar, som haft svårt att agera under flera månaders tid trots att tiotusentals barn mördats, har lyckats agera på dagen för att stoppa allt stöd till UNRWA som är helt central för civila människors överlevnad.