Radar · Miljö

Fiskbarometern – fortsatt dålig för gädda och abborre

På Fiskbarometern presenterar Sveriges lantbruksuniversitet tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten.

Statusen är fortsatt dålig för gädda och abborre i Egentliga Östersjön och inget av bestånden bedöms vara inom biologiskt säkra gränser, skriver Fiskbarometern, som nu är klara med bedömningarna för 2023.

Bakom Fiskbarometern står Sveriges lantbruksuniversitet.

Egentliga Östersjön är den del av Östersjön som sträcker sig från södra Ålands Hav till de danska sunden. Norra Ålands Hav, Finska Viken och Rigabukten ingår (i de flesta sammanhang) inte. Gränsen i väster går på samma ställen som broarna över stora och lilla Bält och Öresund.

Vidare visar rapporten att även för Sik är läget ”otillfredsställande” i stora delar av Östersjön, – förutom i Bottenviken där statusen fortsatt är något bättre. Antal småkräftor i Vättern ökar, till stor del beroende på ett hårt fiske, skriver Fiskbarometern i sin rapport.

– För några arter ser det ljusare ut. Till exempel bedöms siklöjan vara inom säkra gränser i alla fyra undersökta områden – Vänern, Vättern, Mälaren och Bottenviken, säger Stefan Larsson, Fiskbarometerns vetenskapliga redaktör, i en kommentar, och fortsätter:

– I Bottenviken har braxen nyligen blivit en målart i yrkesfisket, varför fångsterna tydligt ökat på senare år. Trots de ökade fångsterna är uttaget totalt sett lågt och beståndet bedöms som ”mycket sannolikt inom biologiskt säkra gränser”.

Fiskbarometern.se kan du själv se hur tillståndet och trender för fler än 100 bestånd av fisk och skaldjur i havet, längs kusten och de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV