Radar · Inrikes

Stor höjning av priset på nytt pass

Om ni tänker skaffa nytt pass får ni snabba på om ni vill spara pengar. Den 1 maj höjs ansökningsavgiften för vanliga pass och extra pass från 400 kronor till 500 kronor, vilket motsvarar en höjning med 25 procent.

Detta för att täcka kostnaderna från verksamheten som är avgiftsfinansierad.

Polismyndigheten, som utfärdar passen, ska också hitta sätt att minska utgifterna kring passutfärdandet som går med underskott idag.