Radar · Inrikes

Mobil återvinningsstation får egen trudelutt i Stockholm

Stockholm har fått ett nytt inslag i ljudbilden. Det är den mobila miljöstationen Returrundan, som signalerar sin ankomst med musik.

Returrundan tar emot grovavfall, miljöfarligt avfall och saker till återbruk, meddelar Stockholm vatten & avfall.

Tidigare har man kunnat lämna in miljöfarligt avfall till de mobila miljöstationerna, men nu även grovavfall och saker som fortfarande är hela och fungerande till återbruk.

Från och med första april kommer två lastbilar att göra rundor på helgerna fram till november.

På frågan om man har tänkt på miljöaspekten med att låta lastbilar köra runt i stan svarar Åsa Lindhagen (MP) miljöborgarråd i Stockholm:

– Det som är viktigt är att man underlättar också för människor att använda resurser mer hållbart, säger hon till SVT.

Flera kommuner i Sverige har liknande tjänster för sina invånare för att underlätta avfallssorteringen och öka återbruket.