Glöd · Debatt

Cykeln – människans bästa vän

En cykeltur längs Ottawafloden.

Våra vardagliga val är viktiga, och klimatet behöver att vi minskar bilåkandet, skriver Hanna Sjöberg. Cykeln är ett alternativ med många fördelar, som motion, frisk luft, flexibilitet och fina upplevelser längs vägen.

DEBATT. Vad gör du för klimatomställningen? Jag cyklar, är ett vanligt svar från folk (i städerna). Att ta cykeln dit du ska istället för en bilresa är inom rimliga gränser det bästa som finns. Det är gratis, ger motion och frisk luft, och närheten till de miljöer du cyklar i erbjuder många fina upplevelser. Och det är lätt att vända, om resplanen ändras – att cykla är mer improvisationsrikt.

När jag fyllde femtio år önskade jag pengar till en ny cykel. Släkten skramlade och i augusti 2018 fick jag lyckan att köpa en ny sjuväxlad Crescent och en röd ”mips-märkt” hjälm. Denna cykel har varit min goda vän sedan dess. Cykellåset förstärktes med en kedja som smart låses fast i låset. Jag har dubbdäck fram, bakhjulsdrevet och cykelkedja byttes till nytt i våras. Ett antal punkteringar har under de här fem åren lagats av cykelhandlaren i Markbacken, som även monterat ett nytt stöd, nytt cykelljus bak, och min cykel har fått en fin ringklocka samt nya däck. Varje gång jag kommer förbi och vill pumpa däcken, hjälper han mig med det.

Det är värt alla utlägg att ha ett funktionellt och fungerande åkdon.  Cykeln har många fördelar för dem med friska kroppar. För de äldre med svårigheter att hålla balansen finns eventuellt chansen att klara av en trehjuling eller en el-trehjuling. Klimatfrågan kräver att vi väljer bättre alternativ än de nutida slöa bilvanorna.

Tänk att bilen inte fanns i folkhemmet i större skala före 1950-talet. En bil tar så mycket mer plats än en cykel, då även inräknat dess minst två olika parkeringsplatser (då dess kvalitet består i att vi färdas från en plats till en ny plats), och hur många passagerare som vanligen reser per bil. Ensamåkning är en stor orsak till att bilen nämns som en klimatbov. Forskning har visat att en svensk bil står stilla mer än 90 procent av sitt dygn. Och själva bilresan är oftast en sträcka inom tre till fem kilometer. Alltså borde vi hitta andra sätt att färdas i vardagen, vi skulle se bilen mer som vi ser på en tågplats, något som går att använda just när den behövs men som inte behöver innebära något extra affektvärde.

I Örebro, där jag bor, finns bra cykelvägar. Det går att cykelpendla in från landet. Det är cykelvägnät i hela stadskärnan ut till stadens ytterområden. Örebro har mängder av cyklister, många har elcyklar, arbetande i kommunen och i regionen har förmånscyklar.

I Tyskland har en subventionerad klimatbiljett införts. Man kan resa kollektivt över hela Tyskland för en relativt låg summa pengar. Klimatbiljetten är ett bra grepp som underlättar för medborgare att välja miljövänligt resande. Ett fokus på klimatkrisen säger att våra vardagliga val är mycket viktiga. Men ingen ska tvingas att cykla. Kanske kan cykeltaxi vara en framtidsbransch? Då slipper kunden bli svettig och får ändå en fossilfri resa till sin (stadsnära) destination. Och cykeltaxichauffören får sin inkomst. Cykeln är en sån fantastisk uppfinning!