Radar · Miljö

Vindkraftsgrannar i Danmark får höjd ersättning

Närboende till vindkraftverk i Danmark får redan idag en ekonomisk kompensation.

I Danmark får de som bor nära ett vindkraftverk idag en årlig ersättning på 9 000 danska kronor. Den summan ska nu höjas med 5 000, samtidigt som landet satsar på en utbyggnad av grön energi, rapporterar Avisen Danmark.

14 000 danska kronor, motsvarande cirka 22 000 svenska kronor, kommer närboende till vindkraftverk att få som en skattefri årlig kompensation från en så kallad grön pool, (Grøn Pulje), enligt ett förslag från regeringen. Det är en höjning med drygt 50 procent – och en del i en satsning på att bygga ut landets gröna elproduktion i form av nya vindkraft- och solcellsparker.

Just nu utreds 32 områden som 19 kommuner utpekat som potentiellt lämpliga för energiparker. Men utbyggnadsplanerna är större än så.

– Det är svårt att säga exakt hur mycket yta vi behöver. Det beror på hur vi använder den och kombinerar vind- och solenergi. Men det handlar om 1 till 1,5 procent av Danmarks yta, säger klimatminister Lars Aagaard till Avisen Danmark.

Det skulle motsvara en yta stor som Bornholm.

Aagaard säger till Avisen att det kommer att bli en stor efterfrågan på grön energi i framtiden.

– Vår plan understryker att detta är ett gemensamt arbete. Det här involverar både den vanliga dansken, kommunerna och vi andra – vi har alla ett ansvar.

Totalt kommer summan i den ”gröna poolen” att höjas till 2,5 miljarder danska kronor. Lars Aagaard ser ersättningen som en rättvisefråga.

– Dessa människor bidrar med något mycket värdefullt – deras land. Därför anser vi att det bara är rättvist att de får en större ekonomisk ersättning, säger han till Avisen Danmark.