Radar · Inrikes

Fler flickor tvångsvårdas för ätstörningar

Personer under 18 år med ätstörningsdiagnos i psykiatrisk heldygnsvård med tvång, 2017–2022.

Antalet flickor som tvångsvårdas för livshotande ätstörningar fortsätter att öka kraftigt. Bara de senaste sex åren har gruppen ökat med 300 procent.

För ett år sedan larmade Socialstyrelsen om att antalet flickor som vårdas dygnet runt för ätstörningar i psykiatrin ökar stort.

Nya siffror visar att ökningen fortsätter. Under förra året var det 25 procent fler flickor i åldern upp till 17 år med ätstörningar som var inlagda i den psykiatriska heldygnsvården jämfört med föregående år. Totalt vårdades 438 flickor där.

Nästan hälften av dessa – runt 200 stycken – vägrade att ta emot vård och var i stället inlagda enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

Jämfört med 2017 är det en ökning på runt 300 procent. De är nu den absolut största gruppen bland barn som tvångsvårdas.