Radar · Miljö

Drastisk ökning av storspigg i Östersjön

På många håll i Östersjön finns det allt mer storspigg, något som bland annat kan bero på ett litet antal rovfiskar.

Den lilla fisken storspigg håller på att ta över i Östersjön. På sina håll har antalet ökat med 500-1 000 procent de senaste 10-20 åren. Det visar en ny studie som Vetenskapsradion rapporterar om.

Marinekologen Agnes Olin på Sveriges lantbruksuniversitet är medförfattare till en ännu opublicerad studie som visar på en otroligt kraftig ökning av storspigg i Östersjön de senaste 10-20 åren. Till Sveriges radio Vetenskapsradion berättar hon att förekomsten av den lilla fisken uppskattas ha ökat med nästan 500 procent på bara tolv år i Bottenhavet. I Egentliga Östersjön ska antalet ha ökat med över 1 000 procent på 18 år. Det hela är ett tecken på det allvarliga läget för havet.

– Jag tror att det har att göra med ett flertal olika faktorer. Mycket är väl att det finns mindre rovfisk, både här vid kusten men också ute i utsjön, där finns till exempel mindre torsk som kan äta spiggen. Men sen så gynnas ju även spiggen av övergödning och av höga temperaturer, så det har säkert skapat gynnsamma förhållanden, säger hon till Vetenskapsradion.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV