Radar · Miljö

Kina: ”Positiva” klimatsamtal med USA

USA:s klimatsändebud John Kerry (till vänster) med Kinas motsvarighet Xie Zhenhua i Davos förra året.

Klimatsamtalen mellan Kina och USA i Kalifornien har gett ”positiva resultat”, uppger Peking.

Samtalen mellan USA:s klimatsändebud John Kerry och hans kinesiske motsvarighet Xie Zhenhua ”slutade framgångsrikt” på onsdagen, enligt det kinesiska miljödepartement.

De båda sidorna har ”deltagit i ett omfattande, djupgående utbyte av åsikter och uppnått positiva resultat för att utveckla bilateralt samarbete kring klimatförändringar och åtgärder”, enligt Pekings uttalande.

Klimatsamtalen mellan länderna sker inför FN:s stundande klimatkonferens COP28 i Dubai, som syftar till att skapa konsensus för att begränsa den globala uppvärmningen.

Pressen på utsläppsjättarna att lägga meningsskiljaktigheter åt sidan och samarbeta har ökat inför mötet.

Pekings miljödepartement presenterade i veckan en bred men vag plan för att minska utsläppen av växthusgasen metan. Då angavs dock inget specifikt mål för utsläppsminskningarna.