Glöd · Debatt

Folkhälsomyndigheten, hjälp till med klimatfrågan

Nätverket Rebellmammorna demonstrerar för en levande värld att lämna till sina barn.

När anställda på Folkhälsomyndigheten sa att myndigheten borde syssla mer med klimatfrågan blev de tillrättavisade av sina chefer för att de var ”aktivistiska”. Men vi vet inte i dag om jorden kommer att vara beboelig när barn som föds nu blir gamla. Är det verkligen aktivism att kalla det en hälsofråga? skriver 175 medlemmar i Rebellmammorna.

DEBATT. En förälders värsta mardröm är att förlora sina barn. Det är då helt logiskt att känna stark oro inför vad Världshälsoorganisationen har identifierat som det största hotet mot mänsklig hälsa. Det är bara när regering och myndigheter tystar ner klimatkrisens fruktansvärda följder, som det framstår som aktivistiskt att en mamma uttrycker oro för sina barn.

I DN kunde vi för några veckor sedan läsa om en anställd på Folkhälsomyndigheten som i ett mejl till kollegor och ledning uttryckte att myndigheten kan och bör arbeta mer med klimatfrågan. I artikeln framgår att mejlet var en direkt konsekvens av de mejl som rebellmammor och andra oroliga medborgare hade skickat till Folkhälsomyndigheten, efter en stillsam aktion med syfte att belysa myndighetens passivitet om klimatkrisen jämfört med andra hälsohot. ”Jag är också mamma”, skrev hon, och berättade att hon själv är mycket orolig.

Flera anställda kom med instämmande svar. Några dagar senare kallades de till enskilda möten med sina chefer och blev tillrättavisade. Två uppmanades att kontakta företagshälsovården. Ursprungsmejlet och sympatiserande svar kallades för ”aktivistiska”. Om tjänstepersonerna hade sökt företagshälsovården, och där fått möta någon med kunskap om klimatångest, hade de blivit bekräftade i att det är rimligt att känna oro inför ett reellt hot. Oron kan faktiskt vara till hjälp – den får oss att agera!

Vi rebellmammor vill uttrycka vårt stöd till de modiga anställda som blivit tystade och vars oro har stigmatiserats. Vi anser att ledningen på Folkhälsomyndigheten bör vara lyhörda för sina anställdas oro och vädjan om att agera starkare på klimathotet.

För många i världen är klimatkrisen redan ett faktum som sliter sönder hem, livsverk och familjer. Klimatkrisen är inte bara ett hälsohot, för vissa är den redan en dödsdom. Världshälsoorganisationen konstaterar att en temperaturökning på över 1,5°C innebär katastrofala konsekvenser för folkhälsan. I en egen rapport utgår Folkhälsomyndigheten från att vi år 2100 har en medeltemperaturökning på över hisnande 4°C. Det är oklart om människan kan överleva då.

Vissa av oss som signerar detta har barn och barnbarn födda runt 2020. År 2100 kommer de att vara runt 80 år gamla, om de får leva så länge. Det går knappt att ta in, ändå måste vi försöka. Folkhälsomyndighetens klimatarbete står inte i proportion till krisens omfattning och komplexitet. Kanske av rädsla att väcka panik?

Klimatkrisen är skrämmande och vi bör vara oroliga. Men oron bör inte behandlas inom företagshälsovården. Oron signalerar till oss att något är helt fel när dagens politik leder till ökade utsläpp och missade klimatmål. Oron gör att vi agerar när en myndighet med ansvar för folkhälsan tycks ha beröringsskräck för mänsklighetens främsta hälsohot. Att generaldirektören fortfarande inte har svarat på kritiken i DN är talande.

För att agera konstruktivt måste vi som befolkning få hjälp att förstå vilket fruktansvärt och orättvist lidande olika temperaturökningar innebär. Hjälp att förstå vad som behöver göras för att undvika lidandet. Vi behöver Folkhälsomyndighetens klimatledarskap!

Tydlig kommunikation kan otvivelaktigt väcka oro. Men vi kan vara oroliga och samtidigt känna oss trygga med att vi föräldrar, tillsammans med myndigheter och resten av samhället gör allt vi kan. Allt vi kan för att skydda dem som drabbas redan idag, allt vi kan för att skydda våra barns rätt till liv och hälsa.

Är det aktivism? Vi kallar det kärlek.

Alice Dursjö • Aline Anckarman • Amanda Anderlid • Amelie Bendz • Anita Gunnarsson • Ann Ander • Ann-Marie Falkensjö • Anna Angantyr • Anna Casey • Anna Chavez Karlström • Anna Engman • Anna Forslund • Anna Isaxon • Anna Kuentz • Anna Nilsson • Anna Wachtmeister • Anna-Maria Mårtensson • Anne Sjögren • Anneli Persson • Annelie Ängdervik • Anni Jungberg • Annika Ekman • Annika Härlin • Astrid Kihlén • Ava Jadeus • Birgitta Pettersson Frank • Birgitta Skärström • Britt Andresen • Cecilia Carlsson • Cecilia Josefsson • Cecilia Truedsson • Christel Stoltz • Christine Bertlin • Eja Brattgård • Elena Taubert • Elin Lundqvist Burlin • Elisabet Jansson • Elisabeth Lewander • Elisabeth Svensson • Elisabeth Åsenius • Ellen Andresen • Elna Johansson • Emma Axbacke • Emma Leggat • Emma Söderlund • Erica Cseplö • Erika Johansson Price • Erika Olofsson Liljedahl • Eva Minoura • Eva Nahnfeldt • Fredrik Boric-Persson  • Fredrika Appelgren Stenstedt • Gabriella Kalmar • Gerda Nilsson • Gun-Britt Carlsson • Gunilla Berglund • Hanna Bosenius • Hanna Nilsson • Hedda Skyllbäck • Heidi Grossmann • Helena Alvesalo • Helena Frankmar • Helena Tiderman • Hermine Wendt Linder • Ida Persson • Ida Sundström • Ida Tholfsson • Ina Rosvall • Ingela Bergman • Ingela Frenell • Ingela Skarin Håkansson • Inger Brosdotter • Isabella Thöger • Jaine Augustinsson • Jeanna Söderlund • Jeannette Eggers • Jenny Ahlner • Jenny Del Rosso Hansen • Jenny Eldh • Jenny Eriksson • Jenny Thorold • Jessica Tiderman • Johanna Eriksson • Johanna G Jimenez • Johanna Morin • Johanna Pontén • Josefine Folkjern • Josefine Merlo Sjöö • Julia Håkansson • Julia Wallsten • Kali Andersson • Karin Claesson • Karin Sandén • Karin Östberg • Katarina Eriksson Fagerberg • Kate Andreason • Kathrin Theelen • Kerstin Wolf • Kim McCabe • Klara Jansson • Krista Runersten • Kristina Olsson • Kristina Paidar • Lena Rydbeck • Lena Sandqvist • Lennart Knutsson • Lina Johansson • Linda Bjuvgård • Linda Nihlén • Linda Nilsson • Linn Grejs • Linn Samuelsson • Lisa Albertsen • Lisa Brander • Lisa Lindberg • Lotte Vikléa • Lou Folkesson • Magdalena Ahlbom • Maja Brandström • Maja Nilsson Vilör • Malin Lindahl • Maria Backman • Maria Frensborg • Maria Jibreus • Maria Smeds • Marie Holmlund • Marie Liljekvist • Marie Pellas • Marit Fontana Oscarsson • Matilda Bergström • Mia Nilsson • Milla Friis • My Ericson • Natalia Dahl Chuvashova • Nau∂ Vanarot • Nike Rosvall • Nina Bosshard • Nina Taslaman • Patrizia Svedberg • Paula Richter • Pernilla Andersson • Pernilla Brånhammar • Peter Ahlström • Petra Englund • Ranka Steingrimsdottir • Sandra Ekholm • Sandra Pons • Sanna Stacke • Sara Nilsson Lööv • Sara Sjölander • Sara Ytterbrink Nordenskiöld • Sara Öhman • Siv Eriksson • Sofie Karlsson • Solveig Landen • Sophia Pankenier • Susanne Halling • Susanne Liljenström • Susanne Värgården • Susanne Wahlberg • Tatjana Boric-Persson • Terese Nilsson • Theresa Jürgensen • Towe Undvall • Tove Widén • Tua B Frank • Victoria Moraeus • Viktoria Eklund • Vilija Židovainytė • Ylva Göransson • Ylva Linder • Ylva Svensson • Zetma Radebrink • Åsa Andersson • Åse Ängsved, aktiva i Rebellmammorna