Zoom

Sugardejting – en affär i tiden

Sugardejting, en del i en samhällstendens där ens värde mäts i pengar.

Personer som ägnar sig åt sugardejting är måna om att dra gränsen mot prostitution, trots att denna är luddig. Fenomenet kan ses som en del i det ökade ekonomiserandet av allt fler livsaspekter, säger genusvetaren Evelina Johansson Wilén, som arbetat med ett forskningsprojekt på området.

Åsikterna kring fenomenet sugardejting – att betala en partner för att ingå i någon form av relation – går isär. I ett forskningsprojekt som bedrivits vid Örebro universitet studeras hur personer som är inblandade i sugardejting tolkar och upplever sin situation.

– För båda parter är det viktigt att dra en gräns mot prostitution, ”jag lever normalt” som någon sa. Samtidigt kan de se att väldigt många av de saker de gör ligger nära prostitution, att det är svårt att dra den gränsen, säger Evelina Johansson Wilén, genusvetare och biträdande universitetslektor på Högskolan i Halmstad, som arbetat med projektet.

Forskarna har intervjuat både män och kvinnor, där de förra som regel är den betalande parten, ”sugardaddyn”, och kvinnan är ”sugarbaben” som får ersättning för sina tjänster eller sitt sällskap.

Evelina Johansson Wilén menar att sugardejting kan ses dels som en utveckling av sexmarknaden, men också mot bakgrund av en viss typ av dejtingkultur.

– Det finns en väldigt reglerad tanke om vad vill jag ha, folk vill ha kontroll. Dejtingmarknaden och sexhandeln möts på något sätt.

”Kan lika gärna få betalt”

För vissa av dem som är ”sugardejters” är sex inte ens inblandat, man fikar eller chattar. Den gemensamma nämnaren är dock att ”sugarbaben” på något sätt erhåller ersättning, antingen i reda pengar eller att man går och shoppar, äter dyrt eller får följa med på resor. Inte alla är bekväma med detta, medan andra uppvisar en mer pragmatisk syn.

– För vissa kändes det inte okej, de såg det som en del av ett destruktivt beteende. Men vissa sa sådant som att jag är så trött på heterosexuell kärlek, jag gör massor med obetalt arbete, varför ska jag inte lika gärna få ersättning?

De bakomliggande orsakerna är många. Vissa gör det för spänningen, andra behöver helt enkelt pengar, andra åter talade i termer av att känna sig värdefull ”när han vill betala”.

– Det fanns en tendens till ekonomiserande, både i synen på det egna värdet men också på den egna tiden, man har inte tid att hålla på att dejta massor.

I det avseendet är sugardejting en del av en allmän samhällsanda, där tanken om en själv som kapital är central, menar Evelina Johansson Wilén.

– Det är ett förtingligande av många sfärer i samhället, där också kärlek och intimitet ingår.

Föreställning om ömsesidighet

Samtidigt finns i Sverige en ganska stark feministisk diskurs, och det är viktigt för kvinnorna att inte framstå som offer, säger Evelina Johansson Wilén.

Är det alltid kvinnor som är ”babes”?

– Ja, det är väldigt inskrivet i en heterosexuell logik, idén om en vacker ung kvinna och en äldre bemedlad man, även om många yngre män också gör det. Männen har kanske köpt sex innan men det har inte känts okej, de tänker att det här är personer med mer agens, att det liknar mer en riktig relation.

Förhoppningar som inte sällan kom på skam.

– Delvis kunde vi se att männen blir besvikna över att de här kvinnorna ändå ofta såg det som en affärsuppgörelse. Männen ville att det skulle vara någonting annat, och de hade olika strategier för att undvika att det skulle framstå som prostitution, de kunde till exempel betala med autogiro. Det var ett sätt att lura sig själv att det fanns en ömsesidighet i det, säger Evelina Johansson Wilén.

Vad gäller männens motiv så är vissa av dem väldigt ensamma, medan andra bara tyckte att det var enklare och snabbare.

– Det finns en variation både bland männen och kvinnorna, men mer en dröm om ömsesidighet hos männen, snarare än att det ska påminna om prostitution.

Evelina Johansson Wilén tycker att forskare måste kunna lyssna på folks upplevelser av en situation, även om man är kritisk till företeelsen som beskrivs
Evelina Johansson Wilén tycker att forskare måste kunna lyssna på folks upplevelser av en situation, även om man är kritisk till företeelsen som beskrivs. Foto: Carl Wilén

Men det omvända förekommer också.

– Många kvinnor tänker kanske att man kan göra det här, men sedan märker de att männen behandlar dem som prostituerade och den erfarenheten gör att man inte vill längre.

Har väckt ilska

Sådana upplevelser kan leda till att sajterna förlorar i popularitet, även om det inte syns så många tecken på att ekonomiserandet av livet skulle avta. Sajterna har förstås även myndigheternas blick på sig.

– Många unga kvinnor som dras in i det här är självdestruktiva, det kan bli en väg in i prostitution, så man hoppas att det finns en vaksamhet som gör att folk inte hamnar där. Just den här typen av sexindustri utvecklas ju och hittar nya former, det finns olika digitala plattformar även om de här sajterna skulle stänga ner. Sajterna har ofta omformulerat sin kommunikation och gått över mer till dejtingspråket.

Evelina Johansson Wilén vill tillägga att när studien tidigare fått uppmärksamhet har det skapat ilska hos vissa.

– De har tänkt att vi tonar ned maktaspekten, i och med att vi beskriver hur många av de som vi intervjuar inte själva beskriver sig som prostituerade.

Hon förklarar det som att forskarna har använt sugardejting som en lins, för att se hur kärlek, sex och dejting organiseras i samhället, och hur det i sig påverkar erfarenheter och upplevelser av sugardejting.

– Utifrån vårt resultat kan man fråga sig vad det är för samhälle vi har när någon känner sig värdefull för att ”han vill betala”, och – trots att de ofta faktiskt säljer sex – inte själva ser sig som prostituerade, säger Evelina Johansson Wilén.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV