Radar · Inrikes

Utredare vill att svenskarna promenerar mer

Utredarna vill att regeringen gynnar "aktiva transporter", alltså gång- och cykeltrafik.

Aldrig tidigare har svenskarna varit så stillasittande som nu. En orsak är digitaliseringen – men att begränsa skärmtid är inte med som förslag i en statlig utredning, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, som nu presenteras.

Sverige tillhör de länder i världen där befolkningen är mest stillasittande. Vi tillbringar 70 procent av vår vakna tid sittande eller liggande. Det har enligt utredningen lett till ökad övervikt och sämre psykisk hälsa.

En orsak till ökningen av stillasittandet är digitaliseringen. Utredarna har dock inga förslag om att begränsa skärmtiden för svenskarna.

I stället föreslås en nationell strategi som bland annat ska gynna gång- och cykeltrafikanter.

Om befolkningen rörde på sig mer i vardagen skulle kostnaderna för sjukskrivningar och sjukvård minska, och samhället skulle vinna miljarder kronor, menar rapportförfattarna.

Därför behöver regeringen ta fram en nationell strategi med förändringar på samhällsnivå som gör att folk rör sig mer, menar kommittén.

Sex områden med mer fysisk aktivitet

Utredningen menar att det är särskilt viktigt att gynna mer fysisk aktivitet inom följande områden:

– Skolan, förskolan och fritidshemmen
– Samhällsplaneringen
– Transportsektorn
– Fritid, idrott och friluftsliv
– Arbetslivet och sysselsättning
– Hälso- och sjukvård samt omsorg

Vad gäller begränsning av skärmtid utreds eventuella rekommendationer just nu av Folkhälsomyndigheten.

Källa: Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (2020:06)