Radar · Djurrätt

Bläckfiskar drömmer som människor

Den kanske både drömmer om trevliga saker och har mardrömmar.

Däggdjur, fåglar och reptiler drömmer när de sover, och vi kopplar oftast ihop den typen av beteenden med en högre mental förmåga. Nu visar studier att även bläckfiskar drömmer.

Det är i och för sig välkänt att bläckfiskar har mycket stor hjärna, och att de har lätt för att lära sig olika saker och tycks dessutom ha ett gott minne. Samtidigt kan de upplevas som närmast utomjordiska med deras märkliga kroppar och tentakler.

De liknar inga andra organismer, är närmast släkt med musslor, sniglar och andra mollusker och väcker inte samma känslor hos oss som fåglar och däggdjur gör. Därför kommer det kanske som en överraskning att de tycks drömma på samma sätt som människor.

Två studier ger belägg för att de växlar mellan två stadier under sömnen – ett avslappnat tillstånd och ett annat, mer aktivt, som liknar så kallad REM-sömn hos däggdjur. REM står för ”rapid eye movement”, de snabba ögonrörelser vi gör när vi drömmer.

Återupplever händelser

Den ena studien, som nyligen har publicerats i Nature, har utförts av forskare vid universitet i Okinawa i Japan i samarbete med University of Washington i Seattle, USA. De granskade hjärnaktiviteten under sömnen hos en art av åttaarmad bläckfisk, Octopus laqueus, och noterade samtidigt hudförändringar hos djuren.

Bläckfiskar är kända för att uttrycka olika sinnestillstånd med sin hud. När de är vakna kan de växla mellan olika mönster och färger – för att kamouflera sig, skrämma rovdjur, eller kommunicera med artfränder. Nu visade det sig att deras hud växlar mellan samma typ av mönster och färger även när de sover, och samtidigt rycker det i deras armar och ögon.

Forskarna tolkar detta som en typ av REM-sömn. De verkar återuppleva vissa händelser som de varit med om när de var vakna – något vi känner igen från våra egna drömmar.

I sådana fall måste det vi vet om livets evolutionära historia delvis skrivas om. De nya rönen pekar entydigt mot att inte bara ryggradsdjur drömmer, utan alltså även så avlägset besläktade djur som bläckfiskar, vilket är märkligt. Deras hjärnor är visserligen stora, men har en helt annan struktur än hjärnorna hos ryggradsdjur. Ändå verkar de drömma på samma sätt som katter, papegojor och människor.

Kanske det är så att djupsömn uppstår mer eller mindre automatiskt när den mentala förmågan når en viss nivå – oavsett hur hjärnan ser ut.

Mardrömmar

Ett alternativ är att djupsömn förekommer hos fler organismer än vad vi kan föreställa oss. Alla djur sover, även så enkla varelser som svampdjur, och kanske fler av dem drömmer.

Möjligen har de också mardrömmar. I en mindre studie i den nätbaserade vetenskapstidskriften BioRxiv redovisar forskare vid Rockefeller University i New York hur Costello, en åttaarmad bläckfisk i universitetets akvarium, tycktes återkalla hemska upplevelser under sömnen.

Först förändrades mönstret och färgerna på huden, sedan svepte Costello armarna runt kroppen, började spruta bläck och gick slutligen till attack mot akvariets filtersystem. Enligt forskarna såg det ut som om han försökte döda apparaturen. Beteendet kan förklaras på annat sätt – det kan ha rört sig om kramper – men det mest troliga är att det handlade om en mardröm.

Bläckfiskar kan med andra ord sägas vara mer komplexa än vad de flesta trott. Än märkligare är då det faktum att de är så extremt kortlivade. Åttaarmade bläckfiskar av arten Octopus vulgaris lever bara i ett till två. Vad är det för mening med att skaffa sig en stor hjärna och lära sig en massa saker, bara för att sedan dö i förtid? Ingen har kunnat ge något svar.

Fakta: Bläckfiskar

Bläckfiskarna, klassen Cephalopoda, tillhör blötdjuren eller molluskerna. De omfattar cirka 900 nu levande arter. Merparten av dessa delas in i två huvudgrupper, åttaarmade och tioarmade bläckfiskar.

Samtliga är marina och utbredningen omfattar alla världens hav. Kroppen är rund eller avlång. Munnen sitter sitter i framändan och är omgiven av åtta eller tio fångstarmar. Ögonen är stora och fungerar på ungefär samma sätt som hos ryggradsdjur – men har utvecklats oberoende av dessa. En mörk vätska, lik bläck, kan sprutas ut från ett speciellt organ när bläckfisken vill undkomma fiender.

Källa: NE, CephBase

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV