Radar · Nyheter

Artrosläkemedel för hästar lovande även för människa

Studien utfördes på travhästar.

En läkemedelsbehandling som provats på hästar ser ut att kunna bromsa nedbrytningen av leder vid artros. Enligt forskarna bakom studien finns möjlighet att utveckla läkemedlet även för människor.

Behandlingen som prövats i en klinisk studie på hästar med lovande resultat är en kombination av glukos, ett läkemedel för lokalbedövning och det antiinflammatoriska läkemedlet sildenafil. Läkemedelskombinationen ges i extremt låga doser och har i cellstudier visat sig kunna återställa nedbrutna broskceller, rapporterar SLU.

Studiens resultat har publicerats i tidskriften Osteoarthritis and cartilage open och bygger på ett långvarigt samarbete mellan Sveriges landbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs universitet.

Nedbrytning av led avstannade

Den kliniska studien utfördes på 20 travhästar med lindriga röntgenförändringar på Kungsbacka hästklinik vid Hallands djursjukhus. Hälften av hästarna fick den nya läkemedelskombinationen och hälften en behandling som brukar ges vid artros. Slumpen avgjorde i vilken grupp hästarna hamnade, och de följdes upp under 60 dagar. Behandlande veterinär var Cecilia Grahn och klinikchefen Kristin Abrahamsson-Aurell ansvarade för studien.

Hästarna som behandlades med det nya läkemedlet blev helt av med sin hälta och nedbrytningen av leden som kännetecknar artros avstannade.

– Flera av de hästar som behandlades förblev dessutom ohalta under lång tid efter behandling, vilket ger stora förhoppningar på läkemedlet i framtiden. Detta kommer att påverka välfärden för hästar mycket positivt, säger Eva Skiöldebrand, professor vid SLU.

Hopp om bot

Förutsättningen för genombrottet var en ny metod för att diagnosticera artros redan innan hästen börjat halta, som tagits fram inom ramen för forskningssamarbetet. På så vis identifierades två biomarkörer som visat sig vara förhöjda i både ledvätska och blod hos hästar med artros.

– Med dessa biomarkörer kan vi diagnostisera sjukdomen tidigt, mäta effekten av läkemedlet och även detektera om läkemedlet ger biverkningar. Läkemedlet gav i denna studie inga biverkningar, säger Eva Skiöldebrand.

Resultaten ger också hopp om att i förlängningen kunna bota artros.

– Vi har kunnat visa att inflammationen minskar, och att de återställda broskcellerna börjar producera mer så kallade matrixmolekyler, som är viktiga byggstenar i broskvävnaden. Detta skulle kunna tyda på att läkemedelskombinationen faktiskt har en potential att bota artros, säger Elisabeth Hansson, professor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och en av forskningsledarna i samarbetet.

Planen – att pröva på människa

Artros är den vanligaste orsaken till hälta och smärta hos hästar. Det är även den vanligaste ledsjukdomen hos människor. Idag finns inget botemedel, bara läkemedel som minskar smärtan och begränsar inflammationen i leden.

Forskarteamet har patent på den nya läkemedelskombinationen, och jobbar nu för att kunna sälja den som licensläkemedel för hästar med artros. Dessutom kommer de att söka tillstånd för en klinisk prövning av läkemedlet på människa.

– Hästar och människor är genetiskt väldigt lika. Hästar utvecklar sjukdomen artros spontant vilket gör hästen till en utmärkt försöksmodell för studier av artros hos människa. Dessutom är de framforskade biomarkörerna identiska i häst och människa vilket gör att vi kan använda de här nya analysmetoderna även för människor, berättar Eva Skiöldebrand.