Radar · Nyheter

Uråldrig antisemitism på statsunderstödd mediekanal

Den antirasistiska organisationen Never again har granskat en mediekanal som tar emot statligt stöd.

Antisemitiska myter om judiska ritualmord och antisemitiska förklaringar till Rysslands krig i Ukraina. Propagandan sprids på en polsk högerextrem mediekanal som drivs av en polsk fascistveteran och som tar emot statligt stöd. Det visar en granskning av den polska antirasistiska organisationen Never again.

Never again har kartlagt Nationell medias Youtube-kanal, som får statligt bidrag. Förra året öronmärktes motsvarande 469 000 kronor till kanalen. Det är Polens kulturdepartement som betalar ut stödet.

”Det hetsas regelbundet mot minoriteter på kanalen, bland dem judar, muslimer, ukrainska flyktingar och hbtq-personer”, säger rapportförfattaren Anna Tatar på Never again i ett uttalande.

Nationell media är kopplad till den högerextrema föreningen Självständighetsmarschen. Den ligger bakom en årlig marsch i Warszawa som samlar Polens extremhöger. Vid flera tillfällen har marschen urartat i kravaller. Nätverket kring föreningen tog förra året emot statliga stöd på närmare 12 miljoner kronor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV