Radar · Miljö

Undanskuffade demonstranter på klimatmöte

Aktivister som protesterar mot fossila bränslen är förvisade till en avskärmad plats på klimatmötet COP28.

Planeten tål inga nya gasprojekt, oljeaffärer eller kolkraftverk. Men trots att demonstranterna ropar ut sina krav med full kraft är det tveksamt om de når fram till förhandlingsrummen på COP28 i Dubai. "Vi har väldigt svårt att göra oss hörda i år", säger en klimataktivist.

Demonstrationer är ett vanligt inslag under FN:s klimatmöten och ses som en blåslampa på världsledarna att agera mer kraftfullt för att bromsa klimatförändringen. Men värden för COP28, det repressiva oljelandet Förenade arabemiraten, har strikta restriktioner.

Platsen där aktivisterna som protesterar mot fossila bränslen tillåts hålla till under en halvtimme på lördagen ligger alldeles i början av det enorma område där mötet hålls i Dubai. Chansen att ministrar och förhandlare snappar upp deras budskap är liten.

– Det är problematiskt att vi har så begränsat utrymme att höja våra röster, säger den danska aktivisten Selma de Montgomery, 18, till TT:s utsända.

– Historiskt har det alltid varit civilsamhället och ungdomar på gatorna som pressat på för förändring och höjda ambitioner i förhandlingsrummen. Men här i Dubai finns väldigt många restriktioner för vad vi får säga och göra.

Oljekartell blockerar

En brännande fråga på klimatmötet är huruvida världens länder för första gången kan nå fram till en skrivning om att fasa ut alla klimatskadliga fossila bränslen. Ett läckt brev från oljekartellen Opec, som uppmanar sina medlemmar att blockera framsteg i frågan, har väckt kritik. Inte blir det bättre av att mötesordförande Sultan al-Jaber också är chef för det statliga oljebolaget i Förenade arabemiraten, enligt Selma de Montgomery.

– Det är skrämmande att de länderna inte inser att de finansierar sin egen undergång genom att fortsätta producera fossila bränslen. Jag är rädd att vi inte får någon ambitiös text om utfasning, säger hon.

– Jag tror inte att oljechefen som är ansvarig för mötet kommer att kunna övertyga länderna att komma till bordet. Dessutom har han själv intresse av att säkra den fortsatta användningen av fossila bränslen för sitt eget företag.

Den indiska klimataktivisten Parneet Kaur, 22, står en bit bort och betraktar protesten mot fossila bränslen. Det är nästan bara vita som deltar, konstaterar hon och lyfter fram vikten av att marginaliserade röster också kommer till tals.

– Det är ett väldigt exkluderande möte i år, många har inte råd eller möjlighet att ta sig hit, säger hon.

Beroende av kol

Indien är beroende av kol för att möta sitt energibehov och är världens tredje största utsläppare. I klimatförhandlingarna brukar indiska representanter vidhålla att kol, som är ett billigt fossilt bränsle som redan är tillgängligt i landet, krävs för att fortsätta den ekonomiska utvecklingen.

– Jag håller med om att fossila bränslen måste fasas ut, men det är en fråga som måste ses utifrån olika länders perspektiv, säger Parneet Kaur.

– Länder som Indien har berövats möjligheten att utvecklas. Vi jobbar med förnybara energilösningar, men omställningen måste också ses som en systemfråga. Vi kan inte plötsligt stänga alla kolkraftverk utan att först hitta jobb till alla människor som jobbar där. Annars blir det inte rättvist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV