Radar · Utrikes

Texas högsta domstol stoppar abort

USA:s högsta domstol beslutade förra året att riva upp Roe mot Wade-domen från 1973, som garanterade aborträtten.

Texas högsta domstol har beslutat att upphäva ett tidigare domstolsbeslut som gav en gravid kvinna rätt till abort till följd av att fostret riskerade att drabbas av en dödlig sjukdom.

Beslutet, som fattades av en domstol enbart bestående av republikaner, kom drygt 30 timmar efter det att en domstol på lägre nivå beslutat att ge den 31-åriga kvinnan från Dallas ett tillfälligt skydd som innebar att delstaten Texas inte skulle tillåtas applicera sitt abortförbud mot henne.

I fredagens domslut skriver den högre domstolen att man tillfälligt avvisar det tidigare beslutet ”utan att ha tagit hänsyn till de specifika omständigheterna”.

Kvinnan i det aktuella fallet var gravid i 20:e veckan när hon bestämde sig för att lämna in vad som tros vara den första stämningsansökan i sitt slag sedan USA:s högsta domstol förra året rev upp Roe mot Wade-domen från 1973, som garanterade aborträtten.

Torsdagens dom från den lägre delstatsdomstolen gäller bara för det specifika fallet och inte för andra gravida kvinnor i Texas, som har en av de tuffaste abort-lagstiftningarna i hela USA.

Dallas-kvinnan, som har två barn sedan tidigare, fick reda på att hon var gravid för tredje gången i augusti. Några veckor senare mottog hon beskedet att fostret löpte stor risk för det så kallade trisomi 18-syndromet, som innebär en hög sannolikhet för missfall och dödfödsel.

Läkare har också konstaterat att fostrets tillstånd skulle kunna få allvarliga medicinska konsekvenser för modern.

Ken Paxton, republikansk delstatsåklagare i Texas, anser dock inte att hon når upp till kriterierna för ett medicinskt undantag från delstatens abortförbud och förordade därför ett snabbt agerande från den hösta juridiska instansen i delstaten.