Radar · Djurrätt

Svinpesten i Sverige – matavfall trolig smittkälla

 Erik Ågren, biträdande statsveterinär SVA och Emil Wikström-Lassa, doktorand SVA, tar prover från ett vildsvinskadaver i ett skogsområde i Västmanland utanför Fagersta under fredagen.

Ett område på närmare 1 000 kvadratkilometer spärras nu av för att stoppa spridning av svinpesten, som påvisats för första gången i Sverige. Beslutet fattades av Jordbruksverket på torsdagen.

Det var på onsdagen som afrikansk svinpest kunde konstateras i Sverige, genom ett prov från ett dött vildsvin. Vildsvinet tillhör de sju som hittats döda sedan den 25 augusti inom ett begränsat område i Fagerstatrakten.

Att smittan upptäckts i Fagersta, Västmanland, förvånar inte Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas riksförbund. Redan i november 2021 uppmärksammade han att vildsvin uppehållit sig på soptippar och ätit av soporna i området i ett mejl till Jordbruksverket, rapporterar tidningen ATL.

Katharina Gielen, Jordbruksverkets smittskyddschef, säger till ATL att hon inte känner till mejlet. Västmanland tillhör inte de län som myndigheten, i sitt samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bedömt löpa högre risk drabbas av afrikansk svinpest.

Även om matavfall kan vara en trolig smittkälla, är det ännu oklart varifrån smittan kommit, enligt Katharina Gielen.

– Vi kan inte göra spekulationer utan det är ett arbete med SVA och Jordbruksverket som pågår. Vi går systematiskt till väga och ser om vi kan hitta en trolig smittkälla. Men smittan är redan här och då är fokus på att begränsa den, säger Katharina Gielen.

Än så länge har inga nya fall av svinpesten kunnat påvisas. Och antalet fall är inte det viktigaste att fokusera på, säger statsepizootolog Karl Ståhl till Aftonbladet, utan den geografiska utbredningen.

Jägare kommer nu att systematiskt leta döda vildsvin, och utgå från platsen för det första fyndet. Därifrån kommer sökandet röra sig utåt tills inga fler positiva fall hittas. Prover kommer att tas på alla vildsvin som hittas döda i området. Sedan kommer de att brännas.

Erika Chenais, statsveterinär på SVA, hoppas att det avspärrade området kan minskas så småningom, medan sökandet efter griskadaver pågår. Men det kan ta lång tid.

– Det kan ta månader eller upp till ett år, säger hon.

Inom den smittade zonen gäller en rad restriktioner (se faktaruta
Inom den smittade zonen gäller en rad restriktioner (se faktaruta. Bild: Jordbruksverket

I Italien har militär satts in för att mota afrikansk svinpest. Beslut har fattats om att minska vildsvinsstammen genom att skjuta av 612 000 vildsvin, främst i områden med grisuppfödning. Men smitta har den senaste tiden ändå konstaterats på flera grisgårdar i norra Italien där näringen har sin tyngdpunkt, rapporterar ATL. På en gård i Lombardiet med 160 grisar har flera dött av svinpesten, och övriga avlivats. Enligt utredande myndigheter är smittkällan inte direktkontakt med vildsvin.

Enligt Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi och smittskydd, finns fungerande metoder för att stoppa smittan. Både Tjeckien och Belgien lyckats få kontroll på spridning av svinpesten genom att hägna in, skjuta av och därmed utrota den vildsvinsgrupp där smitta påträffats. Något som dock kräver snabba och resurskrävande åtgärder. I Tyskland har istället barriärer skapats mellan grisgårdar och omgivningen.

– I Sverige kan det nu bli omöjligt för tamgrisar som går ute att fortsätta med det i drabbade områden, säger Sternberg Lewerin till Vetenskapsradion.

Fakta: Afrikansk svinpest

En smittsam virussjukdom som drabbar europeiska vildsvin och grisar med allvarliga klinisk sjukdom (feber, blödningar, vinglighet, dålig matlust) och död oftast inom en vecka.

Sjukdomen drabbar inte människor.

Sjukdomen finns inom Europa sedan 2007 och EU sedan 2014.

Restriktioner i den smittade zonen

• Jaktförbud. Förbudet gäller all typ av jakt på alla arter av vilt.

• Aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar, där människor vistas i skog och mark, till exempel för att plocka svamp- och bär.

• Alla typer av skogsbruksåtgärder.

• Att släppa hundar lösa.

• Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.

• Den som håller tamgrisar i smittad zon ska bland annat se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller drabbas av ökad dödlighet.

Källa: Jordbruksverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV