Radar · Miljö

Nairobideklarationen antogs enhälligt – miljörörelsen kritisk

I veckan hölls för första gången ett afrikanskt klimattoppmöte med stats- och regeringschefer från afrikanska länder, men även ministrar från hela världen som Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och FN-chefen António Guterres.

Tusentals delegater – statschefer, ministrar och företagsledare – träffades i veckan i Nairobi i Kenya för att delta Afrikanska unionens första klimattoppmöte. Ett Afrika vars 1,3 miljarder invånare drabbats hårt av klimatförändringen – trots att de bidragit minst till de utsläpp som värmer planeten.

Global skatt på utsläpp från fossila bränslen, flyg och sjötransporter var ett av förslagen som Afrikanska unionens klimattoppmöte enades om att uppmana andra makthavare i världen att stödja.

Men, uppger sajten Euractiv, miljöaktivister riktade kritik mot de marknadsbaserade lösningar klimatmöten enades kring såsom förslaget om koldioxidkrediter (utsläppsrätter).

Koldioxidkrediter, menar aktivisterna, gör det möjligt för stora företag att kompensera sina utsläpp genom att finansiera gröna aktiviteter och ändå fortsätta släppa ut stora mängder koldioxid.

Enligt aktivisterna riskerar en global skatt på koldioxid att ge västerländska regeringar och företag fortsatt stort inflytande över afrikanska länder.

Nairobideklarationen avslutade det tre dagar långa klimattoppmötet och mötet kom, enligt många, att domineras av diskussioner kring var pengar till finansiering av kontinentens klimatanpassning ska komma ifrån.

I slutdeklarationen menade man att de stora förorenarna och globala finansinstitutioner måste satsa mer resurser för att hjälpa fattigare nationer och göra det lättare för dem att låna till överkomliga priser.