Radar · Basinkomst

Hyresgästföreningen varnar: Bostadsbidraget kan bli en skuldfälla

"Det är hög tid att bostadsbidraget reformeras och hamnar i takt med samtiden", säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen, som presenterar en ny lägesrapport.

Många av de som idag får bostadsbidrag kan komma att behöva betala tillbaka dem, vilket kan leda till att hyresgäster hamnar i en skuldfälla. Det rapporterar Hyresgästföreningen i sin lägesrapport.

Bostadsbidraget har inte hängt med i utvecklingen de senaste decennierna. Både vad det gäller ersättningsnivå och hur många hushåll som kan få bidraget. Där har antalet berättigade hushåll halverats på 25 år. 1997 fick 8 procent av hushållen bostadsbidrag, jämfört med knappt 4 procent år 2022. Det skriver Hyresgästföreningen som menar att dagens bostadsbidrag lever kvar i 90-talet, vilket slår hårt mot många hushåll som lever på marginalen.

– Allt färre av de som behöver stöd får det, och de som faktiskt är stödberättigade för sina boendekostnader kompenseras allt mindre eftersom bostadsbidraget blundar för det faktum att hyrorna ökat markant de senaste 25 åren. Det är hög tid att bostadsbidraget reformeras och hamnar i takt med samtiden, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen, i ett pressmeddelande.

Lägesrapporten

Hyresgästernas lägesrapport, som är den andra för året, visar att 37 procent av alla ensamhushåll som får bostadsbidrag förväntas bli återbetalningsskyldiga, och hela 48 procent av sammanboende sökande.

– Så som bostadsbidraget är utformat idag så är det alldeles för många hyresgäster som riskerar att hamna i en skuldfälla på grund av återbetalningskrav. Har du redan en ansträngd ekonomi kan ett sådant här krav bli det som tippar hela din ekonomi över ända, säger Martin Hofverberg.

BUMS-utredningen, utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd, som kom ifjol, föreslår att bostadsbidraget bör räknas på de månadsuppgifter som redan varit och inte – som nu – baseras på framtida årsinkomster. Detta för att minska risken att bli återbetalningsskyldig, rapporterar Dagens arena

Hyresbostädernas andel minskar

Samtidigt pågår en trend där andelen hyresbostäder ständigt minskar i jämförelse med andra boendeformer på marknaden. Andelen kommunalt ägda hyresbostäder pekar också nedåt när Hyresgästföreringen undersöker saken i ett allmännyttigindex, vilket beror på att kommunerna inte bygger i samma takt som det privata bostadsbyggandet.

Från att ha utgjort ungefär 25 procent av bostadsmarknaden under början av 90-talet, står de allmännyttiga bostäderna i dag för runt 16 procent, skriver Hyresgästföreningen.

– Det är oroväckande och problematiskt att andelen allmännyttiga lägenheter blir mindre för varje år. De allmännyttiga bostadsbolagen är inte bara uppskattade hyresvärdar åt tusentals hyresgäster, de är också ett av våra mest kraftfulla bostadssociala verktyg som nu sakta monteras ner, säger Olof Karlsson, utredare på Hyresgästföreningen och rapportförfattare till Hyresgästernas lägesrapport.