Radar · Basinkomst

De här yrkena tar ut mest vab i Sverige

Bilförare hör till de yrken bland män som tog ut flest vabdagar per år enligt Försäkringskassans nya analys.

Chefer vabbar minst. Annars är andelen som vabbar högst för branscher som tidningsutdelare och hantverks­yrken inom bygg och tillverkning. Kvinnor vabbar oftare och tar ut fler dagar än män. Det visar en analys från Försäkrings­kassan.

Försäkringskassan har tittat närmare på hur vård av barn ser ut inom olika yrkes­grupper och hur det skiljer sig mellan män och kvinnor. Genom att analysera hur stor andel inom respektive yrkes­grupp som tar ut minst en vabdag under året, samt genomsnittet för antal vabdagar, har myndigheten kunnat se skillnader mellan yrken och mellan män och kvinnor.

Analysen visar att andelen som vabbar är högst för hantverks­yrken inom bygg och tillverkning. Inom dessa yrkesgrupper vabbar 67 procent av kvinnorna och 60 procent av männen.

Både män och kvinnor tog ut flest vabdagar inom yrken som tidnings­distributörer, kundtjänst­personal, barn­skötare, lager­personal och restaurang­personal under år 2020.

Chefer vabbar mindre

Könsskillnaderna i vabbandet finns även bland cheferna även om en majoritet av dem inte tar ut ersättning för sjukt barn. Av de kvinnliga cheferna var det 37 procent som vabbade år 2020. Det är en lägre andel än för männen i de flesta andra yrkes­grupper.

Försäkringskassan förklarar de här skillnaderna med att cheferna ofta har äldre barn än övriga yrkesgrupper.

– Troligen är det flera bakom­­liggande faktorer, såsom flexibel arbets­tid och möjlig­het till hem­arbete, som spelar roll för hur mycket det vabbas i olika yrken, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkrings­­kassan, i ett pressmeddelande.

På listorna över yrken där det vabbas minst dominerar cheferna. Bland både kvinnor och män tog även gymnasielärare, läkare och poliser ut jämförelsevis få vabdagar år 2020.

Ändrade vanor efter pandemin

Tendensen från pandemin med ett ökat vabbande fortsätter för 2021 och 2022, enligt analysen. Den här utvecklingen syns bland både kvinnor och män, och i samtliga yrkes­grupper.

– Att föräldrar vabbade fler dagar under pandemin är ingen överraskning men att nivån är fortsatt hög även efter pandemin är intressant, säger Patrik Zetter­berg.

Vabba eller vobba?

Även vobbandet har ökat. Att vobba är när man är hemma med sjukt barn, samtidigt som man jobbar hemifrån med lön från sin arbetsgivare. En undersökning från tidigare i år gjord av fackförbundet Unionen visar att eftersom fler distansarbetar kan det vara en förklaring till att vobbandet har blivit mer populärt.

Varannan tjänsteman uppger att hemarbete leder till att de vobbar, i stället för att vabba, mer nu än innan pandemin. Endast en procent vobbar mindre än tidigare, enligt undersökningen.

En annan orsak kan vara att rutinerna och bedömningarna av barnens hälsotillstånd av både föräldrar och personal på förskola, skola och fritids är hårdare efter pandemin vilket leder till att de inte anses friska nog att delta i skolverksamheten.

Drygt varannan svarade i undersökning att personalen gör hårdare bedömningar nu och nästan sju av tio föräldrar svarar att de själva gör hårdare bedömningar, skriver Unionen.

Fem vanligaste yrkena bland kvinnor som vabbar

1. Tidningsdistributörer, vaktmästare och annan servicepersonal.

2. Barnskötare, elevassistenter, med flera.

3. Montörer.

4. Lastbils- och busschaufförer.

5. Städare och hemservicepersona.

Källa: Försäkringskassan

Fem vanligaste yrkena bland män som vabbar

1. Bil-, motorcykel- och cykelförare.

2. Brevbärare och postterminalarbetare.

3. Barnskötare, elevassistenter, med flera.

4. Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

5. Tidningsdistributörer, vaktmästare och annan servicepersonal.

Källa: Försäkringskassan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV