Radar · Inrikes

Äldreomsorgen får nya miljarder: ”Efterfrågas”

Statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besöker vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen.

Regeringen förlänger äldreomsorgslyftet i tre år. 1,7 miljarder kronor skjuts årligen till för att personal ska kunna utbilda sig under betald arbetstid.
– Nu tar staten sin stora del av ansvaret medan kommunerna också gör sitt, säger statsminister Ulf Kristersson (M) till TT.

Nyheten presenterades av statsministern och äldreminister Anna Tenje (M) vid en pressträff på äldreboendet Kungsgården i Kungsängen.

– Många fler behöver högre kompetens för att möta kraven i äldreomsorgen, säger Kristersson.

Därför förlänger regeringen det så kallade äldreomsorgslyftet, som infördes av den förra regeringen och innebär att vård- och omsorgspersonal kan utbilda sig under betald arbetstid. De kommande tre åren satsas 1,7 miljarder kronor om året på detta.

– Medarbetarnas kompetens i äldreomsorgen är helt avgörande för hur de äldre har det, men även för de medicinska resultaten, säger Ulf Kristersson.

Anna Tenje trycker på vikten av att stötta kommuner som behöver fortsätta med kompetenssatsningar i det pressade ekonomiska läge som nu råder.

– De första åren när stödet fanns rådde pandemi, så pengarna utnyttjades inte i så stor utsträckning. Men för 2023 är pengarna slut, uppger hon.

"Ska ta slut"

– Vi vill att pengarna ska ta slut, för det stärker kompetensutvecklingen i äldreomsorgen och det är vår största utmaning just nu, säger Anna Tenje.

Tanken med kompetenslyftet är både att åtgärda den akuta bemanningssituationen i äldreomsorgen och den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Tenje har tidigare sagt att hon vill ”rensa upp i antalet riktade statsbidrag”, men framhåller att det finns bidrag som efterfrågas.

– Mig veterligen finns det bara ett riktat statsbidrag som efterfrågas av kommuner och socialtjänstchefer och det är äldreomsorgslyftet. Det beror på att man ser att det ger effekt, säger hon.

Äldreomsorgslyftet infördes 2020 av den tidigare socialdemokratiska regeringen där Lena Hallengren var ansvarig socialminister.

– Vi är positiva till att beskedet nu kommer, även om det är ett sent besked, säger Hallengren, numera gruppledare i riksdagen för S.

I sitt budgetförslag för 2023 skrev regeringen först att satsningen skulle fortsätta under 2023, men gav inga besked om vad som skulle ske därefter.

Lena Hallengren uppger att det är många inom äldreomsorgen som har gått och väntat på svar om satsningen ska förlängas.

Påtryckningar från S

– Påtryckningarna från socialdemokratiskt håll, både nationellt som lokalt, och från aktörer i branschen har gett resultat.

Hallengren anser att de årliga satsningarna på 1,7 miljarder kronor ligger i paritet med det som kommer att kunna användas av kommunerna.

– Men det är osäkert hur regeringen tänker kring utbildningsplatser i och med att beskedet kommer så sent, säger hon.

Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna, intresseorganisationen för pensionärer, välkomnar också regeringen besked.

”De anställda som har påbörjat utbildning har nu möjlighet att avsluta den och fler kan ta del av kompetenslyftet. Samtidigt måste regeringen säkra att medlen verkligen kommer till användning i alla kommuner”, säger hon i en skriftlig kommentar.

Förslaget är en del av budgetpropositionen för 2024, som presenteras i sin helhet den 20 september.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV