Krönikor

Tidiga insatser istället för snabba lösningar

När samhället utsätts för våldsvåg på våldsvåg samtidigt som landet går in i en lågkonjunktur som gör det svårt för folk att klara att betala för bostad, mat och vardagsutgifter. När inflationen biter sig fast och äter upp löner och bidrag. När jorden upplever ett vansinnigt värmerekord för september och vi går mot ännu ett globalt värmerekordår. Då behöver vi politiker som tar den typ av ansvar som måste till för att det ska bli bättre.

Då behövs politiker som tar initiativ till och driver på för långsiktiga, breda och trygga överenskommelser. Snabba lösningar är sällan bra lösningar, även om de verkar handlingskraftiga och potenta för människor som befinner sig i kris eller är rädda.

Drastiska och förhastade lösningar kanske löser ett problem men skapar också många nya. Ansiktsigenkänning låter som ett effektivt sätt att öka säkerheten på offentliga platser som flygplatser eller stora evenemang. Polisen får mycket lättare att kunna matcha ansiktsbilder mot brottsregister och bilderna och filmerna blir bevis vid rättegångar. Men vi ger också bort vår personliga integritet och tillåter staten att övervaka oss. När tekniken finns på plats och vi vant oss vid kamerorna kan gränserna enkelt flyttas ett steg till och ett steg till. En valseger för auktoritära ledare och snart kan tekniken börja användas för att mäta om vi lever i god eller bristande vandel. Steget är inte långt alls, eftersom vi redan nu har en regering som använder bristande vandel som ett argument för utvisning. Dessutom är ansiktsigenkänningstekniken inte pricksäker. Särskilt inte på mörkhyade.

Att låsa in barn som begår brott är en annan metod som regeringen nu gett Kriminalvården i uppdrag att planera och bygga. Det ska verka avskräckande och förhindra ungdomarna från att begå brott. Mot detta talar en näst intill enig forskning, som pekar på att tonårstiden är en period då man genomgår stora fysiska och känslomässiga förändringar och där man söker sin identitet. Det är därför risken för återfall är så mycket högre för de tonåringar som döms till fängelse istället för annan påföljd som samhällstjänst.

Den samlade forskningen och personer i fält, som poliser och kriminalvårdspersonal, pekar ständigt på samma åtgärder för att stävja brottslighet: ett jämställt och rättvist samhälle, ett skolsystem som lyckas lotsa igenom eleverna istället för att rangordna och slå ut dem, samverkan mellan skola, socialtjänst och polis och tidiga insatser.

Tidiga insatser gäller i alla led. Identifiera familjer tidigt som kan behöva stöd i sitt föräldraskap, stötta barnen redan i förskolan och sätt in särskilt stöd tidigt i skolan istället för att vänta och se om problemen växer bort. Bygg samhällen som uppmuntrar till gemenskap och samhörighet. Det inkluderar såväl samhällsplanering som kultur och fritid.

Vi behöver politiker som vågar fatta beslut som är bra för Sverige. Som är de ledare och förebilder som vi så innerligt behöver nu.

Förebyggande och tidiga insatser.

Våld.