Glöd · Debatt

Erkänn ickemänskliga djur som personer

I Ojai i Kalifornien har elefanter rätt till fritt, och på flera andra platser pågår processer för att djur ska erkännas som personer.

Elefanter har fått rätt till frihet i Ojai i Kalifornien, och fler ickemänskliga djur har erkänts som personer i olika rättsförhandlingar. Det är dags att lyfta frågan även i Sverige, skriver Johan Löfgren.

DEBATT. Elefanter ges rätt till kroppslig frihet och den som förvägrar djuren detta kan räkna med rättsliga påföljder.

Den 26 september fattades ett minst sagt historiskt beslut i Ojai, Kalifornien. Fullmäktige valde i en omröstning med siffrorna 4–1 att skänka elefanter juridiska rättigheter.  

För första gången i historien har elefanter nu rätten till kroppslig frihet i en av USA:s jurisdiktioner. Förordningen gäller samtliga arter av familjen Elephantoidea.

Nonhuman rights project, vilka arbetat för att förslaget ska drivas igenom, ser detta som en milstolpe och något som kommer att ge avtryck i den övriga nationen.

För tillfället pågår processer för åtta andra elefanters frihet i USA. Dels i Fresno, Kalifornien, dels i Colorado springs, Colorado. Beslutet i Ojai kan med all sannolikhet påverka utgången i dessa båda förhandlingar.

Gårdagens beslut sällar sig också till de domar som utdelats i rättsförhandlingar om personskap för ickemänskliga djur. Förhandlingar som alltså varit till fördel för individer av annan arttillhörighet, förhandlingar vars domslut gett dessa individer status som rättssubjekt och därmed också ett personskap.

Mot bakgrund av dessa skeenden är det hög tid att den här frågan lyfts upp på den svenska politiska dagordningen.

Det mest akuta i Sverige är en grundlagsändring där ickemänskliga individer ges status som rättssubjekt istället att som i dag ses som rättslösa objekt i lagens mening.