Radar · Miljö

Trots klimatlöften – olja, kol och gas ökar

Den planerade produktionen av kol fortsätter att öka – i strid med Parisavtalets klimatmål.

Kolet måste snart förpassas till historieböckerna. Men trots klimatlöften är världens planerade produktion av fossila bränslen fortfarande dubbelt så stor som vad som är förenligt med Parisavtalets 1,5-gradersmål, enligt en rapport, The Production Gap Report.

Över 150 regeringar har nettonollmål och efterfrågan på fossilt väntas nå sin topp detta årtionde. Trots det leder de sammanlagda utvinningsplanerna till ökad global kolproduktion till 2030 och ökad gas- och oljeproduktion till åtminstone 2050, enligt rapporten.

Störst är produktionsgapet för kol – nuvarande planer innebär att 460 procent mer kol produceras 2030 än vad som är förenligt med 1,5-gradersmålet. För olja är överproduktionen 29 procent och för gas 82 procent. – The Production Gap Report.

Regeringar planerar att producera 110 procent mer fossila bränslen till 2030 än vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader – och 69 procent mer än vad som är förenligt med 2 grader, enligt The Production Gap Report. Den är gjord av bland andra Stockholm Environment Institute (SEI) och mäter gapet mellan länders planerade produktion av kol, olja och gas och Parisavtalets temperaturmål.

Men Niklas Hagelberg, programansvarig vid FN:s miljöprogram Unep, som också står bakom rapporten, vill inte dödförklara 1,5-gradersmålet – som ska skydda världen mot klimatförändringens mest förödande effekter.

– Det ser mörkt ut, nu har vi bara en teoretisk möjlighet att hålla målet vid liv, säger han på en briefing.

– Men varje tiondels grad räknas. 1,5 är bättre än 1,6 och 1,6 är bättre än 1,7. Det är en kamp, men vi kan inte sluta kämpa. Vi är inte att redo att ge upp, men målet är på livsuppehållande åtgärder.

Fakta: The Production Gap Report
• The Production Gap Report sammanställer världens planerade utvinning av fossila bränslen och jämför med de produktionsnivåer som är förenliga med Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturhöjningen med 1,5 grader respektive 2 grader. Rapporten görs varje år sedan 2019.
• Nästan 90 procent av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från fossila bränslen. Utsläppen nådde rekordnivåer 2021-2022.
• Rapporten är gjord av Stockholm Environment Institute (SEI), Climate Analytics, E3G, International Institute for Sustainable Development (IISD) och FN:s miljöprogram Unep.
• Över 80 forskare från universitet, tankesmedjor och andra organisationer i mer än 30 länder har bidragit till rapporten.

TT
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV