Radar · Djurrätt

Mer än en miljon hönor hos äggproducent måste avlivas

Jordbruksverket har beslutat att alla höns hos äggproducenten CA Cedergren ska avlivas.

Efter ett beslut från Jordbruksverket har alla höns hos Sveriges största äggproducent, CA Cedergren, avlivats. Detta efter många försök att sanera salmonellasmittade stallar. Totalt rör det sig om närmare 1,2 miljoner hönor.

I december 2022 hittades salmonella i ägg från Sveriges största äggfabrik, CA Cedergren som ligger i Mönsterås. Sedan dess har nya fall upptäckts och hönor massavlivats vid flera tillfällen.

– Vi har sanerat smittade stallar men våra rutiner har inte fungerat, utan vi har fått flera bakslag med återsmitta, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket till TT.

Därför har Jordbruksverket till sist gett upp möjligheten att sanera äggfabriken när hönor fortfarande finns i närområdet.

Slöseri med liv och resurser

Innan salmonellautbrottet fanns 1 182 500 djur på anläggningen, vilket motsvarar 20 procent av alla värphöns i Sverige. De flesta uppges nu ha gasats ihjäl och destruerats, det vill säga att de förstörs på grund av att de inte får användas som livsmedel.

Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt är kritisk till denna omfattande typ av djurhållning.

– Det är ett sådant slöseri med såväl resurser och liv. Hönorna blir inte sjuka av salmonella och det är inte deras fel att de trängs i varandras avföring och att bakterier frodas. Den här återkommande smittspridningen som leder till massavlivningar visar tydligt att djurfabriker är ohållbara och att de behöver monteras ned, säger hon i ett pressmeddelande.

Borde inte vara tillåtet

CA Cedergren kommer att få visst statligt stöd för de massavlivningar som skett, och kan komma att starta upp igen. Men några nya, förebyggande åtgärder för att hindra att salmonella uppstår igen har inte tagits från regeringshåll.

– Regeringen behöver agera nu, det är kostsamt både i liv och pengar att hålla de storskaliga djurfabrikerna under armarna. Att tränga ihop så här många djur på en så liten yta borde inte vara tillåtet, varken ur djurskydds- eller smittskyddssynpunkt, säger Camilla Bergvall.

Fakta: Salmonella

Salmonellabakterier lever i tarmen och sprids framför allt via livsmedel som äts utan att ha hettats upp ordentligt.

Varje år drabbas omkring 3 000 personer i Sverige, de flesta smittas utomlands. Typiska symtom är buksmärta, feber och diarré.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV