Radar · Inrikes

Majblomman: Ge barn gratis kollektivtrafik

Majblommans rapport ”Framtidstro till priset av en bussbiljett – därför vinner samhället på fri kollektivtrafik för barn”.

Barnrättsorganisationen Majblomman har i en rapport räknat ut hur mycket en reform för att ge alla barn gratis kollektivtrafik skulle kosta. De konstaterar att det skulle vara en god investering med många fördelar.

564 miljoner kronor. Det skulle vara kostnaden för en reform som ger alla barn i Sverige mellan 12 och 18 år gratis kollektivtrafik på kvällar, helger och lov. Det är organisationen Majblomman som i samarbete med forskningsinstitutet Rise har räknat ut kostnaden i en ny rapport.

Idag ser det väldigt olika ut i landet när det gäller vilka barn som kan resa med kollektivtrafiken utan kostnad på lov, helger och kvällar. I varannan kommun åker inga barn gratis med kollektivtrafiken på loven, enligt en tidigare rapport från Majblomman. På kvällar och helger är läget liknande: 6 av 10 kommuner erbjuder inga barn eller ungdomar kostnadsfria busskort.

Det vill Majblomman se en ändring på.

– I sammanhanget handlar det om rimliga summor, särskilt om vi har andra betydligt dyrare satsningar i minnet. När det gäller sänkt bensinskatt handlar det om 5,64 miljarder 2024. Vår reform skulle göra att barn och unga slipper tjuvåka till träningen eller tacka nej till helgjobbet för att bussen är för dyr, säger Majblommans generalsekreterare Åse Henell i ett pressmeddelande.

Fördelarna skulle vara att barnfamiljer samtidigt sparar utgiften för biljettinköp, något som ökar den ekonomiska jämlikheten bland barn i Sverige. Barnfamiljerna skulle också spara både körtid och bränslekostnader på reformen, samtidigt som miljön skonas genom minskade koldioxidutsläpp.

– Vårt förslag är en robust reform, och vi vet att vi har brett stöd. Det visar en Sifo-mätning som Majblomman och tre andra organisationer tog fram under våren 2023, säger Åse Henell i pressmeddelandet.